نقش بیمه آتش سوزی در جبران خسارات ناشی از آتش سوزی و ریزش ساختمان

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

طراحی 1
متن مقاله

بیمه آتش سوزی چه نقشی در جبران خسارات ناشی از آتش سوزی و ریزش ساختمان باید ایفا کند؟بیمه آتش سوزی

1- ایمنی ساختمان

برای اینکه یک ساختمان ساخته شود باید مراحل مختلفی طی شود و تائیدهای مختلفی، خصوصاً جهت ایمنی ساختمان دریافت شود.

بر اساس قانون، شهرداری متولی ایمنی شهر است.

1-1- تغییر قانون

از سال 67 به بعد  آتش نشانی به عنوان سازمان مسئول ایمنی شناخته شد.

این سازمان،قوانین‌و‌دستورالعمل‌هائی را بر اساس نقشه و خاک و سایر عوامل برای ساختمان‌های تازه سازتدوین می‌کند.

2- شرکت های ساختمانی مشاور و مجری

شرکت‌های ساختمانی وظیفه دارند درخصوص دستورالعمل‌های سازمان آتش نشانی به متولیان مشاوره دهند.

این شرکت‌ها باید تایید سه مهندس عمران، برق و مکانیک را دریافت نمایند تا ساختمان بر اساس اصول و ایمنی لازم ساخته شود.

در مرحله بعدسازمان آتش نشانی مجوز ساخت را تایید می‌کند و ساختمان ساخته می‌شود.

3- مسئول ایمنی ساختمان کیست؟

حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر در سالهای بعد اتفاقی رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود.

آیا شرکتهای ساختمانی در صورتی که همزمان مسئولیت چند پروژه را بر عهده داشته باشند می‌توانند جوابگوی این خسارت‌ها باشند.

اگردر این حادثه افرادی جان خود را از دست بدهند،آیا مهندسین ناظر توان پرداخت هزینه خسارت‌های وارد شده را دارند؟

1-3- پایان کار و مسئولیت آتش سوزی 

برای تشخیص اینکه چه کسی مسئولیت خسارت‌ها را بر عهده دارد ابتدا ساختمان‌ها را در دو دسته قبل از پایان کار و بعد از پایان کار تقسیم می‌کنند.

1-1-3- حادثه آتش سوزی بعد از پایان کار

در صورتی که حادثه بعد از پایان کار رخ داده باشد هم شهرداری مسئول است، هم مهندسین ناظر و شرکتهای مهندسی که به نوعی مشاور و مجری پروژه بوده‌اند.

2-1-3- حادثه آتش سوزی قبل از پایان کار

-در صورتی که این اتفاق قبل از پایان کار رخ داده باشد شهرداری تا حدی و نه کاملاً باید پاسخگو باشد.

همچنین بخشی از مسئولیت بر عهده مهندسین خواهد بود.

در این صورت اگر ساختمانی فرو بریزد سازمان آتش نشانی مسئولیتی نخواهد داشت.

اما در صورتی که به عنوان مثال آسانسوری با مشکل مواجه شود و منجر به فوت شود آتش نشانی نیز مسئول خواهد بود.

2-3- اگر ساختمان کاملا فروریزد

در صورتی که یک ساختمان فرو بریزد 100% مهندسین ناظر و طراح و محاسب و در نهایت شهرداری باید جوابگو باشند.

از آنجا که نظام مهندسی نیز باید بر ساختمان‌ها نظارت داشته باشد، این سازمان نیز مسئول خواهد بود.

در صورتی که ساختمانی در اثر انفجار فرو بریزد و یا در اثر سهل انگاری مالک چنین اتفاقی بیفتد، مالک مسئول این اتفاق خواهدبود.

3-3- سهم هر فرد در جبران خسارت آتش سوزی

1-3-3- علت انفجار

در اینگونه موارد ابتدا باید علت انفجار مشخص شود سپس سهم هر فرد در جبران خسارتها تعیین گردد.

2-3-3- تایید سازمان آتش نشانی

وقتی‌ که ساختمانی‌ از سوی سازمان آتش نشانی تایید می‌شود به این‌ معناست که‌ تمام اصول ایمنی در آن‌ رعایت‌ شده است.

3-3-3- نقش شرکت های ایمنی

سازمان آتش نشانی دو سال تعهد نگهداری سیستم‌ها را بر عهده شرکتهای‌ ایمنی گذاشته که به وسیله شرکتی با تفویض اختیار انجام می‌دهد.

4-3-3- دوسال مسئولیت

در صورتی که طی این دو سال اتفاقی رخ دهد، شرکت‌هائی که تعهد نگهداری و خدمات سیستم‌ها را بر عهده داشتند مسئول خواهند بود.علاوه بر اینکه مالک نیز مقصر است.

4-3- تغییرات کارشناسی نشده

ممکن است مالک به عنوان مثال در نقشه تغییراتی ایجاد کرده باشد و دیواری را برداشته باشد و یا در سیستم‌های اطفای حریق تغییر ایجاد کرده باشد و موارد ایمنی را زیر سؤال برده باشد.

در این صورت شرکت‌های ایمنی باید آن را به سازمان آتش نشانی گزارش دهند.

بنابراین مالک باید پاسخگو باشد.

مالک ممکن است سازنده اولیه باشد و در صورت فروش خریداران جدید مالک خواهند بود و در قبال حوادثی که رخ می‌دهد مسئول هستند.

در نتیجه تمام این افراد با توجه به شرایط مختلف مسئولیت خاص خود را دارند.

5-3- تصمیم نهایی با دادگاه

سهم هر بخش برای جبران خسارت را دادگاه تعیین می‌کند.

4- همه باید بیمه آتش سوزی شوند.

در تمام ساختمان‌ها خصوصاً کارگاه‌ها همه افراد باید بیمه باشند.

وقتی یک مجموعه ساخته می‌شود عده‌ای در آن مشغول به کار هستند،در صورتی که این افراد بیمه مسئولیت شده باشند،شرکت بیمه می‌تواند خسارت‌های وارد شده را بپردازد.

5- اوضاع مسئولیت پذیری در اروپا

در کشورهای اروپایی تمام افرادی که در ساخت و ساز یک پروژه دخیل هستند،تا زمانی که آن ساختمان وجود دارد مسئول هستند.

بنابراین مردم می‌دانند که حتی اگر 20 سال هم از ساخت پروژه بگذرد و حادثه‌ای رخ دهد آن افراد بازخواست خواهند شد.

6- بیمه آتش سوزی شرکت های ایمنی

شرکت‌‌های ایمنی هم باید کارهایشان را بیمه‌ کنندزیرا در صورتی‌که اتفاقی رخ بدهد توانائی پرداختن‌خسارات‌سنگین را ندارند.

در حالیکه بیمه جوابگوی خسارات خواهد بود.

7- وقتی حادثه‌ای در ساختمان رخ می‌دهد

وقتی حادثه‌ای در یک ساختمان رخ می‌دهدمعمولاً چندین گروه هر کدام با درصدی، درگیر این مسئله می‌شوند.

بنابراین شروع یک واقعه و علل آن باید بررسی و تحلیل شود.

در این حالت شرکت‌هائی که سرویس نگهداری آنجا را بر عهده دارند و همچنین مالکین و سازمان آتش نشانی هر کدام به درصد مشخصی در این موضوع درگیر هستند.

1-7- مسئولیت شرکت ها در برابر آتش سوزی ساختمان

متاسفانه درکشور ما برخی از شرکت‌ها نسبت به مسئولیتی که پذیرفته‌اند درک زیادی ندارند.

این شرکت‌ها با اینکه با یک عدد و رقمی جذب مجموعه‌ها می‌شوند و مسئولیتی را می‌پذیرند ولی تبعات آن را نمی‌پذیرند.

2-7- مقصر کیست؟

بسیار شاهد این قضیه هستیم که ساختمانی ریزش کرده و مهندسین ناظر به دلیل بی‌دقتی و حتی مالکین پروژه به دلیل عدم انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری مقصر شناخته می‌شوند.

حتی ممکن است در خصوص پروژه‌های کارگاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درگیر این موضوع شود.

3-7- مقصر آتش سوزی ساختمان پلاسکو

در برخی از پروژه‌ها همچون پلاسکو خود بازرسین وزارت کار مقصر شناخته شدند.

بازرسان،بازرسی کاملی نسبت به نیروهائی که در آنجا مشغول به کار بودند انجام ندادند.

بنابراین در صورتی که نیروهای غیر متخصصی در کاری مورد استفاده قرار گیرند، پای وزارت کار نیز به میان خواهد آمد.

همچنین خود سازمان آتش نشانی، مهندسین ناظر، مالک و شرکتی که عملیات را انجام داده است نیز مقصر و درگیر خواهند بود.

4-7- مهندسین در زندان

بسیاری از مهندسینی که در این حوادث مقصر شناخته می‌شوند توان پرداخت‌خسارت‌ها را ندارند بنابراین به زندان‌ها‌ راه پیدا می‌کنند.

این خطری است که هر لحظه سازمان آتش نشانی و مهندسان ناظر و سایر افراد درگیر با پروژه را تهدید می‌کند.

8- راه حل چیست

یک کارشناس بیمه آتش سوزی می گوید: در صورتی که ساختمانی بیمه آتش‌سوزی داشته باشد و خسارتی ببیند بیمه می‌تواند این‌خسارت را جبران کند.

برای اینکه بیمه نامه صادر شود در صورتیکه نیاز به بازدید باشد کارشناسان بیمه به محل رفته و بازدید انجام می‌دهند.

در صورتی که همه موارد و نکات ایمنی رعایت شده باشد کارشناسان مجوز صدور بیمه نامه را صادر می‌کنند.

1-8- اگر خسارت آتش سوزی سنگین باشد؟

در صورتی که خسارت وارد شده سنگین باشد کارشناسان دادگستری و بیمه مرکزی آن را تعیین می کنند.

فاکتورهای مختلفی در بیمه آتش سوزی وجود دارد که توسط کارشناس بررسی و خسارت برآوردو، وجه آن پرداخت می‌گردد.

2-8- چه موقع بیمه نامه آتش سوزی صادر نمی شود؟

تنها در صورتی بیمه نامه صادر نمی‌شود که ساختمان به هر دلیلی مشکل داشته باشد.

البته این مسئله برای ساختمان‌های مسکونی کمتر وجود دارد.

سخن آخر

در پایان باید گفت:بیمه آتش سوزی در جبران خسارات ناشی از آتش سوزی‌نقش مفید و اساسی دارد.

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

سایر مقالات پیشنهادی

فهرست