ایمنی در انبارها

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

ایمنی در انبارها
متن مقاله

ایمنی در انبارها امروزه یکی از مهمترین مباحث در حوزه ایمنی و آتشنشانی می باشد که در این مقاله به طور کامل به آن پرداخته شده است. انبارها چه بزرگ و چه کوچك می توانند مکان های خطرآفرینی باشند. جزییات و خطرات مشروحه ذیل برخی از حوادث احتمالی که ممکن است در انبارهای ذخیره سازی کالاها در بندرها و مکانهای دیگر رخ دهد را به تفصیل شرح می دهد و سپس راهکارهای مناسب برای پیشگیری و مقابله با خطر و مراحل بعد از وقوع حادثه را توصیه می کند.

فهرستی که در ادامه مطالب خواهد آمد، فهرست جامع و کاملی نیست، ولی درنتیجه تحلیل و تجزیه حوادث پیش آمده در انبارهای مختلف گردآوری شده است و می تواند بنا به نوع و اندازه ساختمان انبارهای پوشش دار و انبارهای روباز متفاوت باشد.

1-خطرهای ایمنی انبار ها

– خطرهای ناشی از عملیات ذخیره سازی و چیدن کالاها در ردیف ها و قفسه های انبار؛

– خطرهای ناشی از حرکت و جابه جایی وسایل نقلیه حمل کننده کالا؛

– خطرهای ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا؛

– خطرهای ناشی از حمل دستی کالا؛

– خطرهای ناشی از لغزیدن و افتادن افراد؛

– خطرهای ناشی از حمل مواد خطرناک؛

– خطرهای ناشی از آلودگی صوتی؛

– خطرهای ناشی از حریق و آتش سوزی؛

– خطرهای ناشی از جریان الکتریسیته؛

– خطرهای ناشی از محیط های سردخانه ای.

 

1-1-1- خطرهای ناشی از عملیات ذخیره سازی و چیدن کالاها در ردیف ها و قفسه های انبار در ایمنی انبار

ایمنی در انبارها ،کالاهایی که به درستی در انبارها روی هم چیده نمی شوند و با دقت لازم طبقه بندی نمی شوند، ممکن است سقوط کرده و کارکنانی که در زیر آن ها قرار دارند را مجروح کنند. قرار دادن بار بیش ازحد و فراتر از ظرفیت روی قفسه ها می تواند منجر به فرو پاشی قفسه ها و در نهایت سقوط و تخریب کالا و آسیب به افراد شود.

همچنین روش های غیر ایمن قفسه بندی یا بازیابی و برداشتن کالا از قفسه ها می تواند باعث افتادن کالاها شود؛ برای مثال وقتی افراد به صورت بی محابا از قفسه های قرار داده شده بر روی هم بالا بروند یا بر روی چنگک های دستگاه لیفتراک قرار بگیرند تا به کمک آن به کالاهای مستقر در طبقات بالایی انبار دسترسی پیدا کنند یا اینکه از نردبان های نامناسب و ناایمن برای مراجعه به قفسه های بالایی کالاها استفاده کنند.

 

2-1-1- خطرهای ناشی از حرکت و جابه جایی وسایل نقلیه حمل کننده کالا

حرکت و جابه جایی وسایط نقلیه و لیفتراک ها در محوطه انبارها سهم عمده ای از حوادث پیش آمده در انبارها را به وجود می آورد. برای مثال برخورد این دستگاه ها با افراد، تصادف با تجهیزات و خودروهایدیگر و واژگون شدن از جمله حوادثی است که توسط ماشین آلات مورد استفاده در انبارها ایجاد می شود.

 

3-1-1- خطرهای ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا در ایمنی انبارها

حوادث این حوزه در نتیجه برخی بی احتیاطی ها که در ادامه خواهدآمد، به وجود می آید؛ برای مثال زمانی که وسایل نقلیه مکان بارگیری را قبل از اینکه عملیات بارگیری به اتمام برسد ترک می کنند و همین ترک نابه هنگام باعث می شود که افراد یا لیفتراک از وسایل نقلیه به پایین سقوط کنند.

باراندازهایی که به درستی طراحی نشده اند یا از هموار گرهای نامناسب بارانداز برای آن ها استفاده شده نیز حادثه ساز هستند. گاهی هم بار به صورت مناسب و با دقت بر روی وسایل نقلیه سوار نشده است و یکی دیگر از عواملی که هنگام تخلیه منجر به حادثه می شود روش های نامناسب و کارشناسی نشده بازیابی و برداشت کالااز قفسه ها است.

 

4-1-1- خطرهای ناشی از حمل دستی کالا در ایمنی انبارها

زمانی که کالاها به وسیله دست جابه جا می شوند، خطر بروز آسیب های بدنی مثل کمردرد و گرفتگی عضلات در نتیجه برداشتن اجسام سنگین وجود دارد.

تمام عملیاتی که کارکنان توسط دست انجام می دهند از قبیل برداشتن، حمل کردن، هل دادن و کشیدن اجسام را از قبل ارزیابی کرده و به درستی مدیریت کنید.

تا سر حد امکان برای حمل اشیا از وسایل مکانیکی مثل گاری دستی، دستگاه های جابه جا کننده پالت ها، لیفتراک، بالابر و غیره استفاده کنید.

تکنیک های ایمن برداشتن و حمل اشیا را به پرسنل مربوط آموزش دهید و کالاهای قابل تقسیم به اجزای کوچک تر را به قسمت های مختلف تقسیم کنید تا حمل آن ها آسان تر شود و برای برخی کارهای خاص ازافراد بیشتری استفاده کنید.

 

5-1-1- خطرهای ناشی از لغزیدن و افتادن افراد 

سطوح ناهموار، لغزنده، دارای موانع کابل های برق و پاک سازی نامناسب کف انبار می توانند منجر به ایجاد حادثه شوند.

راه های عبور، پله ها و مکان های تحویل کالا را از وجود موانع پاک سازی کنید و بسته بندی های شل و گشاد را دوباره مرتب و محکم سازی کنید و مواد ریخته شده را سریع پاک سازی و در محل ریختن آن ها علائم هشداری مناسب نصب کنید.

کابل های زمینی را به صورت مناسب طوری که ایجاد مانع نکند به کف انبار متصل کنید. در صورت امکان آن ها را به صورت هوایی از بالای سر عبور دهید.

 

6-1-1- خطرهای ناشی از حمل مواد خطرناك

ایمنی در انبارها ،برخوردار باشند. برخورد و ریختن این گونه مواد در نتیجه نشت یا ریختن اتفاقی بر روی افراد می تواند باعث سوختگی شود یا اینکه در صورت استشمام کردن برای ریه خطرناک است. براي جلوگیري از پیدایش خسارات مالي و جاني، مواد شیمیایي باید طبق اصول و مقرراتي ذخیره و نگهداري شوند.

– باید مطمئن شد که مواد انبارشده با یکدیگر واکنش نشان نمی دهند.

– از ورود افراد غیرمسئول و ناآگاه به این بخش جلوگیري شود.

– بعضي از مواد ممکن است خطرهاي مختلفی داشته باشند. مثل:

بنزن که سمي بودن، آتش زا  است و پس از تبخیر و مخلوط شدن با هوا قابل انفجار هم هست.

– باید هنگام انبار کردن آن ها جنبه های مختلف ایمني در نظر گرفته شود.

– اقدامات ضروري براي انبارداري جهت یک خاصیت خطرناک ممکن است از دیدگاه های دیگر نیز کافي باشد، لیکن همیشه این طور نیست و درنتیجه هنگام برپا کردن انبار و تدوین روش ها باید همه خواص خطرناک یک ماده را در نظرگرفت.

 

7-1-1- خطرهای ناشی از آلودگی صوتی در ایمنی انبارها

ادستگاه های لیفتراک، بالابرها و کمپرسورهای مورد استفاده در برخی از انبارها می توانند سطوح خطرناکی از صدا را ایجاد کنند. در بیشتر مواقع آلودگی های صوتی باعث آسیب ها و عواقب وخیمی می شود، بنابراین باید برای تقلیل صدا اقدامات خاصی را انجام داد.

اگر هنگام عملیات، افراد در فاصله دو متر دور از هم نمی توانند صدای یکدیگر را بشنوند، در این صورت باید سطح آسیب رسانی صدا و آلودگی آن را مورد ارزیابی قرارداد. اگر در ارزیابی صورت گرفته مشخص شود میزان صدا آسیب زا است،باید تاش کنید با کم صداتر کردن تجهیزات و ماشین آلات یا کاهش مدت زمان مواجهه افراد با چنین محیطی، خطرهای احتمالی را تقلیل دهید.

– اگر در محیط کار از وسایل محافظت کننده گوش استفاده می شود، ازاینکه علائم شنیداری هشدار دهنده لیفتراک ها و ماشین آلات دیگر هنوز قابل شنیدن و تشخیص است، اطمینان حاصل کنید.

 

8-1-1- خطرهای ناشی از حریق و آتش سوزی

مسیرهای خروج اضطراری که به وسیله کالاها و تجمع کالاها میتواند از فرار افراد از محل آتش سوزی جلوگیری به عمل آورده و خود آن در نتیجه سوختن، سوخت مورد نیاز جهت افزایش حجم آتش را فراهم کند از این رو باید:

– مسیرهای خروج اضطراری را با استفاده از خطوط رنگی واضح و علائم مشخص علامت گذاری کنید.

– همیشه مسیرهای خروج اضطراری را از وجود موانع و مواد اضافی پاک سازی کنید.

– مطمئن شوید که مسیر موردنظر دارای هیچ گونه مانعی نیست.

– همیشه به صورت مستمر تمرین های ویژه آتش نشانی را برگزار کنید.

– نکات کلیدی و سرعت و دقت در کار را به پرسنل انبار آموزش دهید.

– کلیه تجهیزات و سیستم های آتش نشانی و اصول انبارداری با نظرکارشناس آتش نشانی تأمین شود.

– انبارها بایستی مجهز به وسایل اطفایی و سیستم های اعلام حریق اتوماتیک و دستی باشند.

 

9-1-1- خطرهای ناشی از جریان الکتریسیته در ایمنی انبارها

طبق آمارها حوادث بیشتر به دلیل عدم استفاده صحیح از وسایلالکتریکی یا به کارگیری وسایل الکتریکی که به درستی تعمیر و نگهداری نشده اند، به وجود می آیند.

–  تمام سوییچ های قطع برق و کلیدهای جریان برق باید به صورت مشخص قابل مشاهده باشند.

– دسترسی به آنها به آسانی صورت پذیرد تا در صورت بروز سانحه، جریان برق سریع قطع شود.

– تمام وسایل برقي سرمازا، گرمازا، روشنایي و… حتماً بررسي و در صورت داشتن نقص فوراً تعمیر شوند.

– تابلوهاي برق خارج از انبار قرار گیرند.

– صاعقه گیر در نظر گرفته شود.

 

10-1-1- خطرهای ناشی از محیط های سردخانه ای در ایمنی انبارها

حادثه های ناشی از محیط های سردخانه ای شامل:

  •  ماندن اتفاقی
  • لغزش و افتادن روی سطوح یخ زده
  • به مدت طولانی درمعرض سرما قرار گرفتن
  • نشت و آزادسازی اتفاقی ماده سردکننده

– از اینکه سیستم سرمایشی برابر با استانداردهای مربوط طراحی و تنظیم شده باشد.

– سیستم سرمایشی همیشه طبق استاندارد های مربوطه نگهداری شود.

– دسترسی به چنین محیط هایی را فقط به افراد مجوز دار بدهید.

– یک راه خروج اضطراری که در همه حالت ها قابل بازشدن باشد را در سردخانه پیش بینی کنید.

– آلارم هشدار دهنده محبوس شدن افراد را در انبار نصب کنید.

از لباس های مناسب محافظتی در برابر سرما استفاده کنید. از جمله:

  • زیرپوش های حرارتی
  • جوراب های زخیم و محکم
  • لباس کار عایق دار
  • دستکش و پوتین

– به کارکنان اجازه دهید در فاصله های زمانی مشخص به محیط های گرم بروند و استراحت کوتاهی داشته باشند.

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

سایر مقالات پیشنهادی

فهرست