آیین نامه ایمنی در بنادر

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

آیین نامه ایمنی در بنادر
متن مقاله

هدف آیین نامه ایمنی در بنادر پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن ساز محیط کار در بنادر است، لذا آیین نامه ایمنی در بنادر به اسناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسامی ایران تدوین شده است.

آیین نامه ایمنی در بنادر

آیین نامه ایمنی در بنادر در 54 ماده به شرح زیر تدوین شده است:

ماده 1

کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار بندر اقدام کرده و تدابیر کنترلی مناسب را برای حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.

ماده ۲

در محل بندر باید فضای کافی برای توقف کامیون ها و تریلرها به منظور تخلیه و بارگیری کالا و تردد افراد وجود داشته باشد.

ماده ۳

هرگونه تغییر در تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات به گونه ای که آن را از حالت استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج کند، ممنوع است.

ماده ۴

کلیه تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات باید طبق زمان بندی مشخص و برنامه ریزی شده و بر اساس دستورالعمل های کارخانه سازنده و استانداردهای مورد تایید مورد بازرسی فنی قرارگرفته و در صورت وجود نقص یا فرسودگی تعمیر یا از فرآیند کار خارج شده و اسناد بازرسی فنی مستند و نگهداری شوند.

ماده ۵

کلیه تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات باید به طور کاملاً ایمن و بر اساس دستورالعمل های کارخانه سازنده و آیین نامه ها و مقررات حفاظت فنی نصب، نگهداری و بهره برداری شود.

ماده ۶

طبق آیین نامه ایمنی در بنادر استفاده از تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات معیوب و غیر ایمن برای حمل و نقل و جابجایی بار ممنوع است.

ماده ۷

تمامی وسایل و تجهیزات تخلیه و بارگیری سیم بکسل ها،زنجیرها، قلاب ها، طناب ها و مانند آن باید کاملاً سالم بوده و به صورت دوره ای و قبل از هر بار استفاده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و نتایج حاصله در پرونده مخصوص ضبط و نگهداری شود.

ماده ۸

کلیه تجهیزات دستگاه ها و ماشین آلاتی که غیر ایمن هستند باید از چرخه عملیاتی خارج شده و علامت مشخص و مناسب «خارج ازسرویس» روی آن ها نصب شود.

ماده 9

آیین نامه ایمنی در بنادر ،کارفرما مکلف است ضمن تعیین محدوده فعالیت کارگران مشمول این آیین نامه و ایجاد شرایط ایمن برای استفاده صحیح آن ها از ابزارآلات، دستگاه ها و تجهیزات مربوط نظارت های لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۰

مسیرهای تردد کلیه وسایط نقلیه، ماشین آلات و افراد باید بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات ایمنی مشخص شود.

ماده ۱۱

مسیرهای تردد در بندر باید صاف و بدون حفره، موانع غیرضروری، سطوح برجسته و غیر لغزنده باشد.

ماده ۱۲

معابر، پیاده روها و خطوط ریلی باید به گونه ای باشند که از ایجاد هرگونه تقاطع خطرناک جلوگیری شود.

ماده ۱۳

تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار باید توسط کارفرما تهیه و در شرایط مناسب نگهداری و در اختیار تمامی کارگران قرار داده شود.

ماده ۱۴

کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش داده و بر استفاده صحیح کارگران از وسایل مذکور نظارت کامل داشته باشد.

ماده ۱۵

تمامی مکان های موجود در بندر که امکان سقوط افراد از آن ها وجود دارد، باید دارای حفاظ ایمن باشند.

تبصره: در جاهایی که امکان استفاده از حفاظ های ثابت نیست، مانند نرده ها یا پلکان هاییکه در کنار آب قرار دارند و یا در کنار گذرگاه ها، باید از حفاظ های متحرک استفاده کرد.

ماده ۱6

در هنگام تخلیه و بارگیری باید ورود افراد متفرقه به منطقه عملیاتی ممنوع شود.

ماده ۱۷

بر اساس آیین نامه ایمنی در بنادر انجام عملیات تخلیه و بارگیری در بندر در شرایط نامناسب و غیرمتعارف جوی بر اساس مقررات و استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی ممنوع است.

ماده ۱۸

کارفرما مکلف است نسبت به انتخاب کلیه شاغلان در بندر، توان جسمی متناسب با نوع کار را مدنظر قرار داده و تمامی معاینات و آزمایش های پزشکی مرتبط با آن ها را مطابق با ماده ۹۲ قانون کار انجام دهد.

ماده ۱۹

در هنگام بلند کردن، پایین آوردن و در طول مسیر حرکت بار، باید از قرار گرفتن و حضور افراد در زیر آن جلوگیری شود.

ماده ۲۰

کلیه ی عملیات تخلیه و بارگیری از شناورها در طول مدت زمان انجام کار باید زیر نظر یک فرد ذیصلاح مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی حاضر در محل انجام بگیرد.

ماده ۲۱

در تمامی مکان هایی که عملیات تخلیه و بارگیری انجام می شود، باید روشنایی مناسب فراهم شود.

ماده ۲۲

طبق آیین نامه ایمنی در بنادر در محل هایی که عملیات تخلیه و بارگیری انجام می شود،باید وسایل اعلام حریق و اطفاء حریق کافی و متناسب با نوع کالا موجود و در دسترس باشد.

ماده ۲۳

پالت های حمل کالا و دیگر وسایل مشابه برای نگهداری و حمل بار، باید دارای ساختار متناسب، سالم و با استحکام کافی برای استفاده ایمن از آن ها باشند.

ماده ۲۴

بالا و پایین بردن بار تنها زمانی مجاز است که به نحو ایمن مطابق با آیین نامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء درکارگاه ها و تجهیزات بالابر متصل شده باشد.

ماده ۲۵

هرگونه کالای خطرناک باید طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل ها الزامات ملی و بین المللی بسته بندی،علامت گذاری و برچسب زنی شده باشند و بر این اساس تخلیه، بارگیری،حمل و انبار شوند.

ماده ۲۶

نباید هیچ گونه بار معلق یا آویزانی از رویراه های دسترسی در مناطق عملیاتی عبور کند.

ماده ۲۷

کاربران کلیه وسایل حمل و نقل و جابجایی بار باید دستگاه های مورد استفاده را پیش از آغاز به کار مورد بازرسی فنی قرار داده و از صحت عملکرد آن ها اطمینان حاصل کنند.

ماده ۲۸

اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه ی اجرا، نظارت و امور بندری مشغول به کار هستند یا وسایل و تجهیزات مورد نیاز بندر را تأمین می کنند، باید محیط کار، ماشین آلات و لوازم را در شرایطی ایمن تهیه و نگهداری کرده و اطلاعات لازم و به روز در خصوص استفاده و نحوه عملکرد ایمن تجهیزات را تهیه و به کارفرما ارائه کنند.

ماده ۲۹

کارفرما باید برنامه های آموزشی لازم ایمنی و حفاظتی متناسب با نوع کار را برای تمامی کارگران خود برگزار کند.

ماده ۳۰

ورود افراد غیرمجاز به کلیه محوطه های عملیاتی در بندر ممنوع است.

ماده ۳۱

در هنگام نشت و انتشار مواد شیمیایی باید بلافاصله نسبت به تمیز کردن محوطه ها اقدام کرد.

ماده ۳۲

در مکان هایی که از نردبان های دائمی استفاده می شود، آخرین پله نردبان باید یک متر پایین تر از پایین ترین سطح آب بوده و قسمت بالای نردبان که در دیواره اسکلت فرو رفته، هرگز نباید توسط لبه دیواره ساحلی مسدود شود.

ماده ۳۳

جهت افزایش ایمنی در بنادر کارفرما مکلف است به تعداد کافی تجهیزات نجات غریق تهیه و نگهداری کند.

ماده ۳۴

در نزدیک ترین فاصله ممکن به محل نصب نردبان های دائمی و پلکان های ورودی به شناور، وجود حلقه ی نجات با طناب الزامی است.

ماده ۳۵

مسیر تردد مسافران باید از تمامی معابر موجود در بندر جدا باشد.

ماده ۳۶

پله های دسترسی شناورها باید توسط نرده های ثابت حفاظ گذاری شده و دارای روشنایی کافی باشد.

ماده ۳۷

سطح پلکان ها نباید لیز و لغزنده باشد.

ماده ۳۸

تمامی نردبان های دائمی باید دارای دستگیره های ثابت نصب شده روی اسکله باشد.

ماده ۳۹

طبق آیین نامه ایمنی در بنادر استفاده از نردبان های طنابی به جز شناورها در کلیه اماکن بندری ممنوع است.

ماده ۴۰

رعایت تمامی مقررات آیین نامه های حفاظتی «وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه ها» و «ایمنی لیفتراک» درخصوص وسایل و تجهیزات حمل و نقل کالا در بندر الزامی است.

ماده ۴۱

استفاده از تجهیزات مناسب مهار بار ورقه های فلزی نگه دارنده سیم بکسل ها، زنجیرها، قلاب ها، طناب ها و مانند آن در کلیه کفی های کشنده حامل بار الزامی است.

ماده ۴۲

کلیه دستگاه ها، تجهیزات، ماشین آلات و کالاهای قابل غلتیدن باید همیشه در سطوح هموار نگهداری شده و اقدامات ایمنی جهت مهار آن ها به عمل آید.

ماده ۴۳

در مکان هایی که تسمه نقاله ها از بالای محل تردد می گذرند، تعبیه حفاظ های ایمنی به منظور جلوگیری از سقوط بار، الزامی است.

ماده ۴۴

تسمه ها و نوار نقاله های محصور که مواد با قابلیت اشتعال و انفجار را انتقال می دهند، باید دارای تهویه مؤثر باشند.

ماده ۴۵

طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و حفاظت از تمامی تجهیزات و مدارات الکتریکی باید مطابق با استانداردهای دریایی و آیین نامه تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها باشد.

ماده ۴۶

تمام تجهیزات و دستگاه های الکتریکی موجود در بندر باید دارای سیستم اتصال به زمین مؤثر باشند.

ماده ۴۷

بالا رفتن از تسمه نقاله ها و واگن های حمل بار و تردد کارگران روی آن ها باید ممنوع شود.

ماده ۴۸

محموله هایی با قرار گیری موقت روی اسکله باید حداقل یک و نیم متر از لبه اسکله فاصله داشته باشند.

ماده ۴۹

حضور کارگران درون واگن های روباز که مواد انبار شده در آن توسط وسایل بالابر مغناطیسی در حال جابجایی هستند، ممنوع است.

ماده 50

  • کالاها باید طوری در داخل انبارها قرار گیرند که عبور و مرور کارگران و وسایل نقلیه به راحتی ممکن باشد.
  • مواد مذکور باید طوری چیده شوند که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.

ماده ۵۱

طبق ایین نامه ایمنی در بنادر کلیه معابر باید مجهز به سیستم های روشنایی اضطراری آماده به کار باشند.

ماده ۵۲ 

حداکثر ظرفیت مجاز بالابر باید به طور مشخص و خوانا روی دستگاه حک شده باشد.

ماده ۵۳

قلاب های دستگاه های بالابر باید مجهز به سایر وسایل حفاظتی بوده تا مانع جدا شدن اتفاقی بار شود.

ماده ۵۴

درصورتی که وسایل بستن بار در مجاورت لبه های تیز بار قرارمی گیرند، بایستی از بالشتک های مناسب استفاده کرد.

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

سایر مقالات پیشنهادی

فهرست