فهرست استانداردهای NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

دانلود استانداردهای NFPA
متن مقاله

استانداردهای NFPA بعنوان یکی از اجزای مهم در سیستم ایمنی و آتش نشانی همواره مورد تاکید بوده است. NFPA انجمن ملی آتشنشانی آمریکا American National Fire Protection Association می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمان های مشابه، NFPA و استانداردهای NFPA ارجحیت دارند و تمام سازمان های مشابه نیز به استاندارد های آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان تجهیزات آتشنشانی به  سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند چرا که استانداردهای NFPA قابل احترام ترین و سخگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشند.

در ذیل لیست استانداردهای NFPA جهت بهره برداری شما خوانندگان گرامی ارائه شده است:

2- فهرست استانداردهای NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا

Uniform Fire Code | NFPA 1کد پیشگیری از حریق

NFPA 2 | دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 3: استاندارد تست‌های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم‌های ایمن زندگی

Edition 2007 |  Standard for Portable Fire Extinguishers | NFPA 10 | استاندارد خاموش کننده‌های قابل حمل | ویرایش 2007

Edition 2005 | Standard for Low,Medium,and High-Expansion-Foam | NFPA 11 | استاندارد فوم‌های کم، متوسط و پر توسعه | ویرایش 2005

NFPA 11A: استاندارد سیستم فوم‌های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C: استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

Edition 2005 | Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems | NFPA 12 | استاندارد سیستم‌های خاموش‌کننده دی اکسید کربن | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems | NFPA 13 | استاندارد نصب سیستم‌های اسپرینکلر | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems | NFPA 14 | استاندارد نصب شلنگ‌ها و هیدرانتهای آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection | NFPA 15 | استاندارد سیستم‌های پاشش آب | ویرایش 2007

Edition 2002 | Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems | NFPA 16 | استاندارد‌های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم‌های پاشش فوم – آب | ویرایش 2002

Edition 2002 | Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems | NFPA 17 | استاندارد سیستم‌های خاموش کننده‌های شیمیائی خشک |  ویرایش 2002

Edition 2006 | Standard on Wetting Agents | NFPA 18 | استاندارد سیستم‌های تر | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection | NFPA 20 | استاندارد نصب پمپ‌های ثابت برای پیشگیری از حریق | ویرایش 2007

Edition 2003 | Standard for Water Tanks for Private Fire Protection | NFPA 22 | استاندارد منابع آب آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and TheirNFPA 24 | استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2002 | Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire | NFPA 25 | استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم‌های آتش نشانی آبی | ویرایش 2002

NFPA 30: دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

Edition 2006 | Edition Installation of OilBurning Equipment | NFPA 31 | استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard for Standard for | NFPA 32 | استاندارد ماشین آلات خشک شوئی | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible | NFPA 33 | استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می‌رود | ویرایش 2007

Edition 2004 | Standard for Solvent Extraction Plants | NFPA 36 | استاندارد کارخانه‌های استخراج حلال ها | ویرایش 2004

Edition 2006 | Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines | NFPA 37 | استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین‌های گازی | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film | NFPA 40 | استاندارد ذخیره و کار با فیلم‌های نیترات سلولزی | ویرایش 2007

Edition 2002 | Code for the Storage of Pyroxylin Plastic | NFPA 42 | استاندارد انبار پلاستیک‌های پیروکسی لین | ویرایش 2002

Edition 2004 | Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals | NFPA 45 | استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه‌های شیمیائی | ویرایش 2004

NFPA 46: توصیه‌های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات

NFPA 50: استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده

Edition 2007 | Standard for the Design and Installation of Oxygen–Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes | NFPA 51 | استاندارد طراحی و نصب سیستم‌های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری | ویرایش 2007

Edition 2006 | Vehicular Fuel Systems Code | NFPA 52 | دستورالعمل سیستم‌های گازسوز وسایل نقلیه | ویرایش 2006

Edition 2004 | Recommended Practice on Materials, Equipment, and Systems Used in Oxygen-Enriched Atmospheres | NFPA 53 | توصیه‌های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم‌هائی که در فضاهای غنی از اکسیزن استفاده می‌شوند | ویرایش 2004

NFPA 55: استاندارد ذخیره‌سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل

NFPA57: دستورالعمل سیستم سوخت‌رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG

Edition 2002 | Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities | NFPA 61 | استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرآیندهای کشاورزی و غذائی | ویرایش 2002

Edition 2007 | Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting | NFPA 68 | استاندارد پیش‌گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن | ویرایش 2007

NFPA 69: استاندارد سیستم‌های پیش‌گیری از انفجار

NFPA 70: کدهای ملی حریق

Edition 2007 | National Fire Alarm Code ® | NFPA 72 | دستورالعمل سیستم‌های اعلام و هشدار حریق | ویرایش 2007

Edition 2006 | Electrical Inspection Code for Existing Dwellings | NFPA 73 | دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها | ویرایش 2006

Edition 2003 | Standard for the Protection of Information Technology Equipment | NFPA 75 | استاندارد حفاظت از تجهیزات | ویرایش 2003

Edition 2005 | Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities | NFPA 76 | استاندارد پیش‌گیری از حریق تجهیزات ارتباطی | ویرایش 2005

Edition 2007 | Recommended Practice on Static | NFPA 77 | توصیه‌های لازم برای الکتریسیته | ویرایش 2007

Edition 2007 | Electrical Standard for Industrial Machinery | NFPA 79 | استاندارد برق برای ماشین آلات صنعتی | ویرایش 2007

NFPA 80: استاندارد درها و پنجره‌های حریق

Edition 2007 | Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives | NFPA 82 | استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها | ویرایش 2007

Edition 2007 | Boiler and Combustion Systems Hazards Code | NFPA 85 | دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for Ovens and Furnaces | NFPA 86 | استاندارد کوره‌ها و دیگ ها | ویرایش 2007

NFPA 87: توصیه‌های لازم برای گرم کن‌های سیالات

Edition 2007 | Standard for Parking Structures | NFPA 88A | استاندارد پارکینگ و ساختار آن | ویرایش 2007

NFPA 88B: استاندارد تعمیرگاه‌ها وگاراژها

NFPA 90: استاندارد نصب سیستم‌های تهویه و تبرید

Edition 2004 | Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids | NFPA 91 | استاندارد نصب سیستم‌های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق | ویرایش 2004

NFPA 92: توصیه‌ها برای سیستم کنترل دود

Edition 2004 | Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations | NFPA 96 | استاندارد پیش‌گیری از آتش‌سوزی و کنترل سیستم‌های تهویه در آشپزخانه‌های تجاری | ویرایش 2004

NFPA 97: استاندارد دودکش‌ها، تهویه‌ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 803: استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو

Edition 2006 | Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants | NFPA 804 | استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق | ویرایش 2006

Edition 2003 | Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities | NFPA 820 | استاندارد پیش‌گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard for the Installation of Stationary Fuel Cell Power Systems | NFPA 853 | استاندارد نصب سیستم‌های جایگاه‌های سوخت ثابت | ویرایش 2007

Edition 2007 | Building Energy Code | NFPA 900 | انرژی دستورالعمل ساختمان | ویرایش 2007

Edition 2006 | Standard Classifications for Incident Reporting and Fire Protection Data | NFPA 901 | استاندارد طبقه‌بندی گزارش‌های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق | ویرایش 2006

NFPA 902: راهنمائی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903: راهنمائی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904: گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 906: راهنمائی جهت رویدادهای حریق

Edition 2005 | Code for the Protection of Cultural Resource Properties — Museums, Libraries, and Places of Worship | NFPA 909 | راهنمائی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و محل‌ای عبادت و پرستش | ویرایش 2005

Edition 2007 | Code for Fire Protection of Historic Structures | NFPA 914 | پیشگیری از حریق سازه‌های تاریخی | ویرایش 2007

Edition 2004 | Guide for Fire and Explosion Investigations | NFPA 921 | راهنمائی جهت بازرسی‌های آتش‌سوزی و انفجار | ویرایش 2004

Edition 2006 | Standard for Fire Service Professional Qualifications Accreditation and Certification Systems | NFPA 1000 | استاندارد تایید و ارائۀ گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی | ویرایش 2006

Edition 2002 | Standard for Fire Fighter Professional Qualifications | NFPA 1001 | استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش‌نشان | ویرایش 2002

Edition 2003 | Standard on Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications | NFPA 1002 | استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2005 | Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifications | NFPA 1003 | استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard for Professional Qualifications for Marine Fire Fighting for LandBased Fire Fighters | NFPA 1005 | استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریائی | ویرایش 2007

Edition 2003 | Standard for Rescue Technician Professional Qualifications | NPAF 1006 | استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Fire Officer Professional Qualifications | NFPA 1021 | استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner | NFPA 1031 | استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator | NFPA 1033 | استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard for Professional Qualifications for Fire Marshal | NFPA 1037 | استاندارد فرماندهان حریق | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications | NFPA 1041 | استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2006 | Life Safety Code | NFPA 101 | استاندارد‌های ایمنی حفاظت از جان | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard for the Installation of Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives | NFPA 105 | استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی | ویرایش 2007

Edition 2005 | Standard for Emergency and Standby Power Systems | NFPA 110 | استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار | ویرایش 2005

Edition 2005 | Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems | NFPA 111 | استاندارد ذخیرۀ انرژی‌های اضطراری ومنابع نیروی جانشین | ویرایش 2005

Edition 2003 | Standard for Laser Fire Protection | NFPA 115 | استاندارد پیش‌گیری از حریق‌های ناشی از لیزر | ویرایش 2003

Edition 2004 | Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines | NFPA 120 | استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ | ویرایش 2004

NFPA 121: استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی

Edition 2004 | Standard for Fire Prevention and Control in Metal/Nonmetal Mining and Metal Mineral Processing Facilities | NFPA 122 | استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی | ویرایش 2004

NFPA 123: استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ

Edition 2007 | Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems | NFPA 130 | استاندارد راهنمای ثابت راه‌ها و گاردریل ها | ویرایش 2007

Edition 2004 | Standard on Motion Picture and Television Production Studio Soundstages and Approved Production Facilities | NFPA 140 | استانداردهای صحنه‌های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard on Fire and Life Safety in Animal Housing Facilities | NFPA 150 | استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات | ویرایش 2007

Edition 2006 | Standard for the Use of Flame Effects Before an Audience | NFPA 160 | استادارد استفاده از تاثیرات شعله | ویرایش 2006

Edition 2006 | Standard for Fire Safety and Emergency Symbols | NFPA 170 | استاندارد ایمنی حریق و علائم اضطراری | ویرایش 2006

NFPA 203: پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام

Edition 2007 | Standard for Smoke and Heat Venting | NFPA 204 | استاندارد تخلیه دود و گرما | ویرایش 2007

Edition 2006 | Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel–Burning Appliances | NFPA 211 | استاندارد دودکش‌ها، اجاق‌ها، تهویه‌ها و وسایل احتراق | ویرایش 2006

NFPA 230: استاندارد پیش‌گیری از حریق در انبارها

NFPA 231: استاندارد انبارهای عمومی

Edition 2007 | Standard for the Protection of Records | NFPA 232استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک | ویرایش 2007

Edition 2004 | Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations | NFPA 241 | استاندارد ساختار حفاظت‌های ایمنی | ویرایش 2004

Edition 2006 | Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials | NFPA 251 | روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی | ویرایش 2006

Edition 2003 | Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies | NFPA 252 | استاندارد روش‌های تست درهای ضد حریق | ویرایش 2003

 Edition 2006 | Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source|NFPA253 | استاندارد روش تست پوشش‌های سطحی در برابر تشعشعات حریق | ویرایش 2006

Edition 2006 | Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials | NFPA 255 | روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی | ویرایش 2006

Edition 2003 | Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings | NFPA 256 | روش استادارد تست سوختن پوشش‌های سقفی | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies | NFPA 257 | استاندارد تست حریق پنجره‌ها و موانع شیشه ای | ویرایش 2007

NFPA 258: توصیه‌های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد

Edition 2003 | Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials | NFPA 259 | روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی | ویرایش 2003

NFPA 261: روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

Edition 2007 | Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and Cables for Use in AirHandling Spaces | NFPA 262 | روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل‌ها و سیم ها | ویرایش 2007

NFPA 265 : روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق‌هائی که توسط منسوجات پر شده است.

NFPA 266: روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله

Edition 2007|Standard Test Method for Determining Ignitibility of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source|NFPA268| روش استاندارد تعیین آتش‌گیری سطوح خارجی دیوارهائی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند | ویرایش 2007

NFPA 289: روش استاندارد تست حریق برای پکیج‌های سوخت

Edition 2007 | Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants | NFPA 291 | توصیه‌های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی | ویرایش 2007

NFPA 295: استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 297: راهنمائی جهت تمرین سیستم‌های ارتباطی

NFPA 298: استاندارد فوم‌های شیمیائی جهت کترل حریق بیابان ها

NFPA 299: استاندارد حقاظت از حریق و دارائی‌ها در بیایان

Edition 2004 | Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft | NFPA 302 | استاندارد پیش‌گیری از حریق در قایق‌ها و تجهیزات دریائی | ویرایش 2004

Edition 2003 | Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels | NFPA 306 | استاندارد کنترل خطرات گاز لوله‌ها و مخازن | ویرایش 2003

Edition 2006 | Standard for the Protection of Semiconductor Fabrication Facilities | NFPA 318 | استاندارد پیش‌گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا | ویرایش 2006

Edition 2005 | Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair | NFPA 326 | استاندارد ایمن‌سازی تانک‌ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر | ویرایش 2005

NFPA 328: توصیه‌ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه‌ها، مجاری فاضلاب و سازه‌های مشابه زیرزمینی

Edition 2005 | Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids | NFPA 329 | توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard for Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids | NFPA 385 | استاندارد وسایل نقلیه مخزن‌دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق | ویرایش 2007

NFPA 386: استاندارد کشتی‌های مخزن‌دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 395: استاندارد ذخیره‌سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت‌های ایزوله و مخازن دفنی

NFPA 400: کد مواد خطرناک

Edition 2002 | Guide for Aircraft Rescue and FireFighting Operations | NFPA 402 | استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمائی | ویرایش 2002

Edition 2003 | Standard for Aircraft Rescue and FireFighting Services at Airports | NFPA 403 | استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمائی | ویرایش 2003

Edition 2004 | Standard for the Recurring Proficiency of Airport Fire Fighters | NFPA 405 | استاندارد مهارت آتش‌نشان‌های فرودگاه | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard for Aircraft Fuel Servicing | NFPA 407 | استاندارد خدمات سوخت‌رسانی هواپیما | ویرایش 2007

NFPA 408: استاندارد خاموش کننده‌های قابل حمل دستی هواپیما

Edition 2004 | Standard on Aircraft Hangars | NFPA 409 | استاندارد آشیانه هواپیما | ویرایش 2004

Edition 2004 | Standard on Aircraft Maintenance | NFPA 410 | استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard for Aircraft Rescue and FireFighting | NFPA 414 | استاندارد ماشین‌های اطفا حریق فرودگاه ها | ویرایش 2007

Edition 2002 | Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading Walkways | NFPA 415 | استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه | ویرایش 2002

Edition 2006 | Standard for Heliports | NFPA 418 | استاندارد فرودگاه هلی کوپتر | ویرایش 2006

Edition 2004 | Guide for Aircraft Accident/Incident Response Assessment | NFPA 422 | راهنمائی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمائی | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard for Wildland Fire Fighter Professional Qualifications | NFPA 1051 | استاندارد صلاحیت آتش‌نشانان صحرا و بیابان | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard for Professional Qualifications for Public Safety Telecommunicator | NFPA 1061 | استاندارد صلاحیت حرفه‌ای تجهیزا ارتباطی ایمنی عمومی | ویرایش 2007

Edition 2006 | Standard for Emergency Vehicle Technician Professional Qualifications | NFPA 1071 | استاندارد صلاحیت تکنسین‌های امداد و نجات | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard for Industrial Fire Brigade Member Professional Qualifications | NFPA 1081 | استاندارد صلاحیت شغلی تیم‌های آتش نشانی صنعتی | ویرایش 2007

Edition 2006 | Code for Fireworks Display | NFPA 1123 | دستورالعمل نمایش آتش بازی | ویرایش 2006

Edition 2006 | Code for the Manufacture, Transportation, Storage, and Retail Sales of Fireworks and Pyrotechnic Articles | NFPA 1124 | دستورالعمل تولید، ذخیره‌سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی | ویرایش 2006

Edition 2007 | Code for the Manufacture of Model Rocket and High Power Rocket Motors | NFPA 1125 | دستورالعمل تولید فشفشه | ویرایش 2007

Edition 2006 | Standard for the Use of Pyrotechnics Before a Proximate Audience | NFPA 1126 | استاندارد استفاده از فن آتش بازی | ویرایش 2006

Edition 2003 | Standard for Fire Protection in Planned Building Groups | NFPA 1141 | استاندارد پیش‌گیری از حریق در زمین‌های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Wildland Fire Management | NFPA 1143 | استاندارد مدیریت حریق‌های صحرا و بیابان | ویرایش 2003

NFPA 1144: استاندارد کاهش مواجهه ساختمان‌ها در مقابل حریق‌های صحرا و بیابان

NFPA 1145: استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

Edition 2004 | Standard on Foam Chemicals for Fires in Class A Fuels | NFPA 1150 | استاندارد استفاده از فوم‌های شیمیائی برای آتش‌های کلاس A | ویرایش 2004

Edition 2005 | Standard on Recreational VehiclesNFPA 1192 | استاندارد ماشین‌های تفریح و سرگرمی | ویرایش 2005

Edition 2005 | Standard for Recreational Vehicle Parks and Campgrounds | NFPA 1194 | استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک‌ها و کمپ ها | ویرایش 2005

Edition 2004 | Standard for Providing Emergency Services to the Public | NFPA 1201 | استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems | NFPA 1221 | استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم‌های خدمات ارتباطی | ویرایش 2007

NFPA 1231: استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

Edition 2004 | Recommended Practice in Emergency Service Organization Risk ManagementNFPA 1250 | توصیه‌های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان‌های خدمات اضطراری | ویرایش 2004

Edition 2006 | Recommended Practice for Fire Service Training Reports and Records | NFPA 1401 | توصیه‌های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش | ویرایش 2006

Edition 2007 | Guide to Building Fire Service Training Centers | NFPA 1402 | راهنمائی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard on Live Fire Training Evolutions | NFPA 1403 | استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2006 | Fire Service Respiratory Protection Training | NFPA 1404 | استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی | ویرایش 2006

Edition 2006 | Land-Based Fire Fighters Who Respond to Marine Vessel Fires | NFPA 1405 | راهنمائی برای آتش‌نشانانی که به لوله‌ها و مخازن دریائی رسیدگی می‌کنند. | ویرایش 2006

Edition 2005 | Standard on Training for Initial Emergency Scene Operations | NFPA 1410 | استاندارد آموزش‌های اولیه برای کارکنان امدادی | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard for a Fire Service Vehicle Operations Training Program | NFPA 1451 | استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2005 | Guide for Training Fire Service Personnel to Conduct Dwelling Fire Safety Surveys | NFPA 1452 | راهنمائی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان‌ها را انجام می‌دهند | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program | NFPA 1500 | استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان‌های آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2002 | Standard for Fire Department Safety Officer | NFPA 1521 | استاندازد افسر ایمنی برای دپارتمان‌های حریق | ویرایش 2002

Edition 2005 | Standard on Emergency Services Incident Management System | NFPA 1561 | استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی | ویرایش 2005

Edition 2005 | Standard on Fire Department Infection Control Program | NFPA 1581 | برنامه کنترل بیماری‌ها در دپارتمان‌های آتش نشانی | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments | NFPA 1582 | استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه‌ای در دپارتمان‌های آتش نشانی | ویرایش 2007

Edition 2000 | Standard on HealthRelated Fitness Programs for Fire | NFPA 1583 | استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان‌های آتش نشانی | ویرایش 2000

NFPA 1584: استاندارد فرآیند آماده‌سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

Edition 2007 | Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs | NFPA 1600 | استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبلایا | ویرایش 20007

Edition 2003 | Recommended Practice for PreIncident Planning | NFPA 1620 | توصیه‌های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث | ویرایش 2003

Edition 2004 | Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents | NFPA 1670 | استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی | ویرایش 2004

NFPA 1710: استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1720: استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان‌های آتش نشانی

Edition 2001 | Standard on Selection, Care, and Maintenance of Structural Fire Fighting Protective Ensembles | NFPA 1851 | استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان‌های آتش نشانی و مجاور آن | ویرایش 2001

Edition 2002 | Standard on Selection, Care, and Maintenance of OpenCircuit SelfContainedBreathing Apparatus (SCBA) | NFPA 1852 | استاندارد انتخاب، تعمیر ونگه داری تجهیزات تنفسی | ویرایش 2002

Edition 2003 | Standard for Automotive Fire Apparatus | NFPA 1901 | استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2006 | Standard for Wildland Fire Apparatus | NFPA 1906 | استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان | ویرایش 2006

NFPA 1911: استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

Edition 2006 | Standard for Fire Apparatus Refurbishing | NFPA 1912 | استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق | ویرایش 2006

NFPA 1914: استاندارد تست تجهیزات هوائی آتش نشانی

NFPA 1915: استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

Edition 2004 | Standard on Marine Fire Fighting Vessels | NFPA 1925 | استاندارد لوله‌ها و مخازن اطفا حریق دریائی | ویرایش 2004

Edition 2004 | Standard for Manufacturer’s Design of Fire Department Ground Ladders | NFPA 1931 | استاندارد طراحی و تولید نردبان‌های آتش نشانی | ویرایش 2004

Edition 2004 | Standard on Use, Maintenance, and Service Testing of InService Fire Department Ground Ladders | NFPA 1932 | استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان‌های آتش نشانی | ویرایش 2004

Edition 2005 | Standard on Powered Rescue Tools | NFPA 1936 | استاندارد اتصالات شیلنگ‌های آتش نشانی | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard on Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents | NFPA 1951 | استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم‌های فنی امداد ونجات | ویرایش 2007

Edition 2007 | Standard on Fire Hose | NFPA 1961 | استاندارد شیلنگ‌های آتش نشانی | ویرایش 2007

NFPA 1962: استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ‌های آتش نشانی، کوپلینگ‌ها، سر نازل‌ها و تست شیلنگ‌های آتش نشانی

Edition 2003 | Standard for Fire Hose Connections | NFPA 1963 | استاندارد اتصالات شیلنگ‌های آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Spray Nozzles | NFPA 1964استاندارد نازلۀ آب پاش | ویرایش 2003

Edition 2003 | Standard for Fire Hose Appliances | NFPA 1965 | استاندارد تجهیزات شیلنگ‌های آتش نشانی | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting | NFPA 1971 | استاندارد پیش‌گیری از حریق برای ساختمان‌های آتش نشانی و ساختمان‌های مجاور | ویرایش 2007

Edition 2004 | Standard on Station/Work Uniforms for Fire and Emergency Services | NFPA 1975 | استاندارد لباس‌های مخصوص ایستگاه و کار | ویرایش 2004

Edition 2005 | Standard on Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting | NFPA 1977 | استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان | ویرایش 2005

Edition 2007 | Standard on Open Circuit Self Contained Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) | NFPA 1981 | استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری | ویرایش 2005

NFPA 1982: استاندارد سیستم‌های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

Edition 2006 | Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services | NFPA 1983 | استاندارد طناب‌های نجات | ویرایش 2006

Edition 2004 | Standard for Construction and Protection of Aircraft Engine Test Facilities | NFPA 423 | استاندارد حفاطت از تجهیزات تست هواپیما | ویرایش 2006

Edition 2004 | Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers | NFPA 430 | دستورالعمل ذخیره‌سازی جامدات و مایعات اکسید کننده | ویرایش 2006

Edition 2002 | Code for the Storage of Organic Peroxide FormulationsNFPA 432دستورالعمل ذخیره‌سازی پراکسیدهای آلی |  ویرایش 2002

Edition 2002 | Code for the Storage of Pesticides | NFPA 434 | دستورالعمل ذخیره‌سازی حشره کش ها | ویرایش 2002

Edition 2004 | Guide for Guide for Emergency Medical Services and Systems | NFPA 450 | راهنمائی جهت اورژانس پزشکی و سیستم‌های آن | ویرایش 2002

Edition 2002 | Recommended Practice for Responding to Hazardous Materials Incidents | NFPA 471 | توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک | ویرایش 2002

Edition 2002 | Standard for Professional Competence of Responders to Hazardous Materials Incidents | NFPA 472 | استاندارد صلاحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک | ویرایش 2002

Edition 2002 | Standard for Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials Incidents | NFPA 473 | استاندارد صلاحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری | ویرایش 2002

NFPA 480: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری منیزیم جامد پودری

NFPA 481: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری تیتانیوم

NFPA 482: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری زیرکونیوم

NFPA 484: استاندارد فلزات قابل اشتعال

NFPA 485: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490: دستورالعمل ذخیره‌سازی نیترات آمونیوم

Edition 2006 | Explosive Materials Code | NFPA 495 | دستورالعمل مواد قابل انفجار | ویرایش 2006

NFPA 497: توصیه برای دسته‌بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط‌های شیمیائی

NFPA 499: توصیه برای دسته‌بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن‌ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

Edition 2005 | Standard on Manufactured Housing | NFPA 501 | استاندارد ساختمان‌های تولیدی | ویرایش 2005

NFPA 502: استاندارد پل‌ها و تونل ها

NFPA 505: استاندارد وسایل حلم بار صنعتی

NFPA 513: استاندارد ترمینال‌های باربری

NFPA 520: استاندارد مترو

NFPA 555: راهنمائی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 557: استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

Edition 2007 | Standard for the Storage, Handling, and Use of Ethylene Oxide for Sterilization and Fumigation | NFPA 560 | استاندارد ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن | ویرایش 2007

Edition 2005 | Standard on Industrial Fire Brigades | NFPA 600 | استاندارد تیم آتش‌نشانان صنعتی | ویرایش 2005

Edition 2005 | Standard for Security Services in Fire Loss Prevention | NFPA 601 | استاندارد سرویس‌های امنیتی در کاهش خطرات و پیش‌گیری از حریق | ویرایش 2005

NFPA 651: استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655: استاندارد برای پیشگیری از حریق‌ها و انفجارات گوگردی

Edition 2007 | Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities | NFPA 664 | استاندارد پیش‌گیری از حریق و انفجارات فرآیندها و صنایع چوب | ویرایش 2007

Edition 2004 | Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films | NFPA 701 | روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها | ویرایش 2004

Edition 2007 | Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency ResponseNFPA 704سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش‌های اضطراری | ویرایش 2007

Edition 2005 | Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Warning Equipment in Dwelling Units | NFPA 720 | استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار | ویرایش 2005

Edition 2006 | Guide for Premises Security | NFPA 730 | راهنمائی برای مواد امنیتی | ویرایش 2006

Edition 2006 | Standard for the Installation of Electronic Premises Security Systems | NFPA 731 | استاندارد نصب سیستم‌ها و تجهیزات امنیت الکتریکی | ویرایش 2006

Edition 2006 | Standard on Water Mist Fire Protection Systems | NFPA 750 | استاندارد سیستم‌های پیش‌گیری از حریق به روش میست نمودن آب | ویرایش 2006

Edition 2004 | Standard for the Installation of Lightning Protection Systems | NFPA 780 | استاندارد نصب سیستم‌های صاعقه گیر | ویرایش 2004

Edition 2003 | Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials | NFPA 801 | استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو | ویرایش 2003

NFPA 1984: استاندارد سیستم‌های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

Edition 2003 | Standard on Breathing Air Quality for Fire and Emergency Services Respiratory Protection | NFPA 1989 | استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم‌های تنفسی | ویرایش 2003

Edition 2005 | Standard on Ensembles for Hazardous Materials Emergencies | NFPA 1991 | استاندارد حفاظت از اثرات بخار‌های مواد خطرناک | ویرایش 2003

Edition 2005 | Standard on Liquid Splash Protective Ensembles and Clothing for Hazardous Materials Emergencies | NFPA 1992 | استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مفابله با آن | ویرایش 2003

Edition 2007 | Standard on Protective Ensembles for First Responders to CBRN Terrorism Incidents | NFPA 1994 | استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش‌های اولیه در حوادث تروریستی | ویرایش 2007

Edition 2003 | Standard on Protective Clothing for Emergency Medical Operations | NFPA 1999 | استاندارد لباس‌های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد | ویرایش 2003

Edition 2004 | Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems | NFPA 2001 | استاندارد خاموش کننده‌های تمیز | ویرایش 2004

Edition 2006 | Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems | NFPA 2010 | استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت | ویرایش 2006

Edition 2007 | Standard on Standard on Standard on for Protection of Industrial | NFPA 2112 | استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس‌های آتش نشانی | ویرایش 2007

NFPA 2113: استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس‌های مقاوم در برابر حریق

Edition 2006 | Building Construction and Safety Code ® | NFPA 5000 | دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها | ویرایش 2006

NFPA 8501: استاندارد بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502: استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 8503: استاندارد سیستم‌های سوخت پودری

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

سایر مقالات پیشنهادی

فهرست