ایمنی در پلکان

۱- ایمنی در پلکان

ایمنی در پلکان  یکی از اجزای مهم در سیستم ایمنی و آتش نشانی همواره مورد تاکید بوده است که در این مقاله به جزئیات ایمنی در پلکان پرداخته شده است.

 ۱-۱- یکی از ارکان مهم ایمنی در پلکان، کلیه پلكان‌ها، سكوها و پاگردها باید استحكام كافی داشته و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را داشته باشد.

 ۲-۱- پلكان‌ها و سكوهائی كه از مصالح مشبك ساخته شده‌اند، نباید ابعاد چشمه‌های آن از ۲۵ میلی متر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه امكان سقوط از آن را نداشته باشند و ایمنی در پلکان افزایش پیدا کند.

 ۳-۱- عرض پلكان‌ها به استثنای پلكان‌های سرویس و یا امدادی نباید در هیچ موردی از ۹۰ سانتی‌متر كمتر باشد.

 ۴-۱-  اختلاف سطح بین دو پاگرد نباید هیچ گاه از ۳ متر و ۷۰ سانتی‌متر تجاوز كند.

 ۵-۱- پاگردهائی كه در فواصل پلکان ها قرار دارند باید وسعتی در حدود ۱ متر و ۱۰ سانتی‌متر در جهت پلكان، یا بیشتر به تناسب عرض پلكان داشته باشند.

۶-۱- در تمام طول پلکان ها باید یک فاصله عمودی آزاد در حدود قد انسان منظورشود. این فاصله آزاد نباید كمتر از ۲ متر و ۲۰ سانتی‌متر از سطح هر پله به موازات دیوار پله باشد.

۷-۱- غیر از پلکان های سرویس و یا امدادی، عرض هر پله بدون محاسبه حاشیه یا برآمدگی آن نباید از ۳۳ سانتی‌متر كمتر باشد و ارتفاع هر پله نیز باید بین ۱۴ تا ۲۰ سانتی‌متر باشد.

۸-۱- کلیه پلكان‌ها بایستی از طرف پرتگاه به وسیله نرده‌های مخصوص پلكان حفاظت شوند تا در زمان آتش سوزی ایمنی کامل را برای انسان تامین نمایند.

 ۹-۱- پلکان هائی كه بیش از ۲ متر و ۲۵ سانتی‌متر عرض دارند بایستی علاوه بر نرده‌ها ی كناری با یک نرده دستی میانه نیز مجهز باشند.

۱۰-۱- یکی از مواردی که در ایمین در پلکان باید رعایت شود ارتفاع نرده‌های پلكان از لبه هر پله نبایستی از ۷۵ سانتی‌متر كمتر باشد و درصورتی که از این نرده‌ها به عنوان نرده‌های دستی استفاده شود، بلندی آن نباید از ۸۵ سانتی‌متر تجاوز كند.

۱۱-۱- مدل پنجره‌هائی که در پاگردهای پلكان باز می‌شوند درصورتی که پهنای آن‌ها بیش از ۳۰ سانتی‌متر و فاصله آن‌ها با سطح پاگرد كمتر از ۹۰ سانتی‌متر باشد بایستی به وسیله نرده حفاظت شوند. این خود از مباحث مهم در ایمنی در پلکان می باشد.

۱۲-۱- حداكثر شیب مجاز برای رمپ راهروها ی شیب‌ دار مورد استفاده افراد ۱۰ درجه است. این رمپ‌ها باید با كلیه شرایطی كه در مورد پلكان‌ها منظور می‌شود، از حیث ساختمان و عرض و نرده و غیره مطابقت داشته باشند. تا ایمنی در پلکان را تامین نمایند.

 

 

توجه: کارشناسان شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان (مشاور، ناظر و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی) با شمار تماس ۹۸۲۱۹۵۱۱۹۹۷۰+ داخلی ۱۰۵ یا ۱۲۵ همواره آماده پاسخگوئی به سوالات شما همراهان عزیز بویژه در زمینه ایمنی در پلکان هستند. همچنین شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    سید علی موسوی زاویه
    تاریخ انتشار:
    ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
بازگشت