سامانه مه آب پر فشار روشي كارا و بی خطر در اطفاء حريق

۱- سامانه مه آب

سامانه مه آب ،سامانه های اطفاء حريق بخش مهمي از تجهيزات ايمني هستند كه از بروز خسارت های مالي و جاني ناشي از آتش سوزی جلوگيري می کنند. معمولاً آتش بسته به نوع ماده ی سوختني و نوع شکل گیری به پنج دسته تقسیم بندی می شود.

آب، پودر، كف و دي اكسيدكربن از جمله مهمترین موادي هستند كه امروزه به عنوان خاموش کننده های آتش استفاده می شوند. اين در حالي است كه با توجه به مسائل زیست محیطی، محدودیت های اقتصادي و همچنين سمي بودن، ميزان استفاده از برخي خاموش کننده های ديگر مثل هیدروکربن های هالوژنه و پودرهاي شيميايي روبه كاهش است.

اغلب اين خاموش کننده ها تنها توانايي اطفاء يك يا دو نوع آتش را دارند، لذا تحقيقات و مطالعات درباره خاموش کننده هایی كه توانايي اطفاء انواع بيشتري از آتش را داشته باشند همچنان ادامه دارد. مهمترین ویژگی هایی كه يك خاموش کننده بايد دارا باشد عبارت است از: غیر سمی بودن، در دسترس بودن، ضريب اثر بخشي بالا و همچنين مقرون به صرفه بودن.

بنابراين استفاده از آب به عنوان يك خاموش کننده، يكي از ساده ترین و مؤثرترين موادي است كه طي دهه های اخير، مطالعات بسياري براي افزايش كارايي آن انجام شده است. سامانه ی افشانه ی آب به صورت سامانه ی اسپرينكلر از جمله ساده ترین روش هایی است كه امكان استفاده از آب را به عنوان ماده ی اطفا کننده ی حريق فراهم می آورد.

چارلز بويل، در سال ۱۸۷۳ میلادی، نخستين اقدام جدي براي استفاده از اين سامانه را در آمريكا انجام داد. با توجه به مصرف بالاي آب و آثار بدي كه سامانه ی اسپرينكلر می توانست بر محيط و تجهيزات داخلي ساختمان ها داشته باشد، با پيشرفت سامانه های افشانه آب در ده هه ی اخير، سامانه ی مه آب مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.

در سال ۱۹۵۰ میلادی، برايدچ و همكاران قوانين اصلي كنترل حريق ناشي از سوخت های مايع و جامد توسط سامانه مه آب را مطالعه كردند. با توجه به غیر سمی بودن، مصرف آب بسيار كم و سازگاري زياد سامانه مه آب با محیط زیست، با وجود گذشت ۶۰ سال از پيدايش سامانه های افشانه آب، همچنان بسياري از جنبه های كاربردي آن تازگي داشته، به طوریکه در سال های اخيربه موضوع مناسبي براي پژوهش مبدل شده است. در اين مقاله سعي شده علاوه بر معرفي سامانه مه آب و نحوه عملكرد آن، نقاط قوت و ضعف آن در مقايسه با ساير روش های اطفاء حريق بررسي شود.

۲- روش های اطفاء حريق

هرگاه سه عامل حرارت، سوخت و هوا يا به بيان دقیق تر اكسيژن به نسبت های معين كنار هم قرا بگيرند، آتش ايجاد می شود. اين سه عامل كه توأماً ايجاد شعله می کنند را به صورت سه ضلع مثلث در نظر می گیرند و آن را مثلث حريق می نامند. لازم به ذكر است كه براي ايجاد شعله ابتدا بايد جسم سوختني مقداري حرارت جذب و بخاري قابل اشتعال متصاعد كند. سپساين بخار به نسبت های معين با هوا تركيب شده تا نهايتاً در اثر حرارت كافي مشتعل شود.

گاهي به جای در نظر گرفتن مثلث آتش، از هرم آتش استفاده می شود كه در اين صورت علاوه بر سه عنصر مثلث آتش، عنصر چهارم؛ يعني توليد رادیکال های هيدروكسيد نيز اهميت می یابد. اين عاملدر اثر شكستن مولکول های سوخت ايجاد احتراق می کند كه زمان لازم براي توليد آن اغلب كمتر از یک هزارم ثانيه است.

در واقع مولکول های سوخت به بخش های کوچک تری به نام راديكال تبديل می شوند. طي فرآيند احتراق، اين ذرات كوچك با اكسيژن اتمسفر تركيب مي شوند و انرژي آزاد می کنند. اين انرژي به مولکول های مجاور منتقل می شود، لذا اين واكنش زنجيره پیوسته ای دارد. بر اساس مدل هرم آتش، به منظور خاموش كردن آتش بايد يكي از چهار عامل ايجاد آتش حذف شود. با توجه به نكات مذكور می توان روش های اطفاء حريق را به چهاردسته تقسيم نمود.

روش سرد کردن (قطع ضلع گرما): در اين روش با گرفتن حرارت از جسم يا ماده سوختني دماي آن به زير نقطه اشتعال كاهش می یابد.

روش خفه كردن (قطع ضلع هوا): در اين روش درصد هوا اكسيژن موجوددر محيط تا اندازه ای پايين آورده میشود كه نسبت هوا به سوخت لازم براي ادامه حريق موجود نباشد.

روش قطع سوخت (جداسازي): در اين روش با توجه به نوع حريق از رو شهای گوناگوني براي جلوگيري از رسيدن سوخت به حريق استفاده می شود.

توقف واكنش شيميايي: در اين روش توانايي واکنش دهی مواد سوختني در فرآيند احتراق مختل می شود. خاموش کننده های مرسوم در كنترل آتش تمامي روش های به کار رفته در اطفاء حريق بر هرم آتش استوارند. هدف استفاده از اين خاموش کننده ها نيز اين است كه يك يا چند مورد از عوامل ايجاد آتش حذف شوند.

۱-۲- دي اكسيدكربن

دي اكسيدكربن يك خاموش کننده ی گازي است كه تحت فشار زياد به صورت مايع درمی آید و در همان وضعيت نگهداری می شود. اين ماده داراي خصوصيات مطلوبي در اطفاء حريق است، مثلاً قابل اشتعال نيست و چون در فاز گاز قراردارد، می تواند در تمامي جهات در حريق نفوذ كند و منتشر شود. ساز و كار خاموش کنندگی اين ماده حذف اكسيژن از فرآيند احتراق است. مهمترین نقطه ضعف آن نيز ايجاد محيط عاري از اكسيژن است كه اين موضوع خود می تواند خطري جدی تر از حريق را براي ساكنان به همراه داشته باشد.

 

۲-۲- پودر خشك شيميايي

دانه های ريزي است كه از چندين تركيب شيميايي توليد می شود. اين پودر زنجيره واكنش شيميايي را قطع می کند و مانع انتقال انرژي به مولکول های مجاور می شود. ازجمله رایج ترین پودرهاي شيميايي خشك سديم بيكربنات و مونوآمونيوم فسفات هستند.

 

۳-۲- هیدروکربن های هالوژنه

معمولاً به آن ها هالون نيز گفته می شود، گروهي از خاموش کننده های گازي هستند كه در كنترل حريق مؤثرند. دو نوع از اين گروه كه به طور معمول در كنترل حريق به كار می روند عبارتند از: هالون ۱۲۱۱ و هالون ۱۳۰۱٫ اساس خاموش كردن حريق توسط هیدروکربن های هالوژنه بر مبناي ايجاد اختلال در واکنش های زنجيره اي احتراق است از جمله بارز ترين نقاط ضعف هیدروکربن های هالوژنه قيمت بالا و آثار مضر زیست محیطی آنها است. لازم به ذكر است كه استفاده از هیدروکربن های هالوژنه می تواند باعث تخريب لایه اُزن نيز بشود.

 

۴-۲- كف

گروهي از خاموش کننده هستند كه در گستره وسيعي استفاده می شود. دو نوع اصلي کف ها عبارت است از كف مكانيكي و كف شيميايي. كف شيميايي درنتیجه واکنش های شيميايي توليد و به ندرت استفاده می شود؛ اما كف مكانيكي درنتیجه اختلاط كف تغليظ شده با آب به نسبت مشخص توليد می شود. کف ها به چندين روش باعث اطفاء آتش می شوند. چون درصد زيادي از كف را آب تشكيل می دهد، استفاده از آن سبب سرد شدن آتش می شود. همچنين کف ها به گونه ای طراحي
می شوند كه روي سطح مايعات قابل اشتعال شناور بمانند و مانع رسيدن اكسيژن به آتش بشوند.

 

۵-۲- آب

معمول ترین و قابل دسترس ترین ماده خاموش کننده است. به طوری که ساير مواد خاموش کننده ازنظر سهولت دسترسي و مقرون به صرفه بودن رتبه پایین تری نسبت به آن دارند. در ادامه درباره اين خاموش کننده توضيحات بيشتري داده خواهد شد.

 

۶-۲- طبقه بندی حريق

يكي از ملاحظات مهم در انتخاب خاموش کننده، نوع ماده سوختني است كه سبب ايجاد حريق شده است. بر اساس استاندارد NFPA ، حریق ها به چهار گروه A، B، C، D تقسيم می شوند. نوع ديگر تقسیم بندی مربوط به كشورهاي اروپايي است كه حریق ها را به پنج دسته D،C،B،A و E تقسیم بندی می کنند. در كشور ما نيز نوع حريق بر اساس تقسیم بندی اروپايي مشخص می شود. اين تقسی مبندی به شرح زير است:

دسته A: شامل موادي است كه پس از سوختن خاكستر به جا می گذارد؛ مثل مقوا، چوب و نظير آن. در صورت بروز چنين آتش هايي بايد از آب و يا هرگونه خاموش کننده مرتبط با آب براي كنترل حريق استفاده كرد.

دسته B: حريق ناشي از تمامي مايعات قابل اشتعال مثل بنزين و نفت است. براي كنترل چنين آتش هایی بايد از خاموش کننده های حاوي كف، دي اكسيدكربن و يا پودر خشك استفاده كرد. هرگز نبايد از آب براي اطفاء چنين آتش هایی استفاده كرد. چون آب با مايعات سوختني به شدت واكنش می دهد و احتمال ايجاد انفجار و پاشش سوخت وجود دارد.

دسته C: اين نوع حريق در اثر سوختن گازهاي قابل اشتعال و يا مايعاتي كه به سرعت به گاز تبديل می شوند به وجود می آید. بهترين ماده خاموش کننده براي مقابله با چنين حریق هایی پودر خشك، هیدروکربن های هالوژنه، كف يا دي اكسيدكربن است.

دسته D: اين نوع حریق ها در اثر سوختن برخي فلزات قابل اشتعال همچون منيزيم، فسفات سديم و نظاير آن به وجود می آیند. هرگز از آب براي اطفاء آتش های دسته D استفاده نمی شود، زيرا احتمال انفجار وجود دارد. براي اطفاء این گونه حریق ها از پودرهايي با فرمول خاص و يا از خاك و شن خشك استفاده می شود.

دسته E: حریق های ناشي از جريان الكتريسيته در اين دسته قرار می گیرند. براي مقابله با اين دسته از حریق ها از خاموش کننده های حاوي دي اكسيدكربن و پودر خشك استفاده می شود.

 

۷-۲- آب و خصوصيات آن در اطفاء حريق

رایج ترین روش براي خاموش كردن آتش، خنك كاري يا حذف عامل گرما است. معمولاً اين كار به وسیله آب انجام می شود. استفاده از آب براي كنترل حريق يكي از ساده ترین و در عین حال مؤثرترين روش هایی است كه به راحتی انجام می شود. البته لازم به ذكر است به همان اندازه كه آب می تواند در اطفاء حريق مؤثر باشد، استفاده نابجا از آن نيز می تواند مخرب باشد و سبب گسترش حريق شود. به طور کلی مزايا و معايب آب به عنوان يك خاموش کننده آتش را می توان بدين قرار برشمرد:

۱-۷-۲ مزايا

– فراوان و ارزان است. براي اطفاء حريق، تصفيه آن لازم نيست.

– لز جت كمي دارد و انتقال آن آسان است. در مجاري فلزي، لاستيكي و برزنتي به راحتی جاري می شود.

– داراي ظرفيت گرمايي ويژه بالايي است كه همين ويژگي آن را به عنوان يك سرد کننده ی مطلوب مطرح می کند. ظرفيت گرمايي ويژه آب ۵ برابر آلومينيوم و ۱۰ برابر روي و مس است. مهمتر اينكه گرماي نهان تبخير آب بسيار بالاست، لذا گرماي زيادي را به هنگام تبخير جذب می کند.

– در اثر حرارت غيرقابل تجزيه است، حتي در دماي بالا نيز تجزيه نمی شود. به طوری که در دماي ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد تنها یک دهم مولکول های آن تجزيه می شود.

– توان خنک کنندگی بالايي دارد، به طور یکه در حجم مساوي ۶/ ۵ برابر سرد کننده تر از دي اكسيدكربن است. هر ليتر آب می تواند هنگام تبخير حدود ۵۵۰ كيلوكالري گرما جذب كند و هر متر مکعب آن با افزايش دمايي به اندازه ۱۰ درجه سانتیگراد گرمايي معادل ۱۰ هزار كيلو كالري جذب می کند.

 

۲-۷-۲- معايب

– وزن زيادي دارد؛ لذا حمل ونقل آن در سامانه های اطفاء متحرك مشكل است.

– هادي جريان الكتريسيته است، لذا در اماكني كه جريان الكتريسيته وجود دارد، خطر برق گرفتگی را افزايش می دهد.

– هنگام برخورد با سطوح، خصوصاً با مومنتوم زياد، قدرت تخريب آب قابل توجه است و گاهي اوقات صدمات آن كمتر از خود حريق نيست.

– به سبب افزايش حجم بخار نسبت به آب در هنگام تبخير، در صورت استفاده روي مايعات قابل اشتعال، همچون نفت يا روغن، موجب پاشش و پرتاب انفجاري مايعات شده، احتمال گسترش حريق را افزايش می دهد.

 

۸-۲- سامانه های اطفاء حريق با استفاده از آب

استفاده از آب معمولاً توسط سامانه افشانه آب انجام می شود. اين سامانه آب را به ذرات ريزي تبديل و در محل حريق پخش می کند. هدف اصلي چنين سامانه ای نيز اين است كه آب در حجم زياد به گونه ای روي آتش پاشيده شود كه مقدار گرماي جذب شده به وسیله آن بيشتر از مقدار گرماي توليد شده توسط آتش باشد. از جمله مرسوم ترین سامانه های افشانه آب، سامانه های اسپرينكلر و مه آب است كه تفاوت آن ها در اندازه قطرات آب توليدي توسط نازل های گوناگون است.

اسپرينكلر سامانه ای است كه به هنگام فعال شدن، آب را به صورت قطرات نسبتاً درشت اسپري می کند. در اين سامانه آب در راستاي قائم تخليه می شود و وزن سنگين قطرات، اصلی ترین عامل انتقال و پاشش آب است. سامانه اسپري اين امكان را می دهد كه آب در سطحي وسيع پخش شود. قطر متوسط قطرات در حدود یک میلی متر است و امكان تبخير تمامي قطرات وجود ندارد.

اما مه آب سامانه ای است كه از آب خالص تبدیل شده به قطراتبسيار ريز مه پرفشار استفاده می کند. اين سامانه ۱۰۰ درصد سازگار با محیط زیست بوده، نسبت به ساير روش های اطفاء حريق، ازجمله پاشش قطرات آب توسط اسپرينكلر يا استفاده از گازهاي خاموش کننده، بسيار مؤثرتر است. اساس كار سامانه مه آب بر مبناي توليد قطرات بسيار ريز آب است، به طوری که استفاده از قطرات بسيار ريز، سامانه مه آب را بسيار مؤثرتر كرده و مصرف آب مورد نیاز را به مقدار قابل توجهی كاهش دادهاست.

بيشترين كارايي اين سامانه هنگامي است كه تمامي قطرات توانايي تبخير را داشته باشند. در اين حالت هر قطره توانايي جذب سريع گرما از آتش را خواهد داشت. براي قطرات كوچك نيروي آیرو دینامیکی اهميت خاصي دارد. نتيجه تأثير اين نيرو پخش مه قطرات ريز آب به صورت معلق در محيط بسته است. درنتیجه حجم وسيعي از محيط تحت پوشش مه قرار میگیرد. توزيع مناسب اندازه قطرات، همچنين راهنماي نصب و استفاده از سامانه مه آب در استاندارد NFPA 750 بیان شده است. اين استاندارد براي سامانه های اطفاء حريق به روش مه آب است كه به عنوان جامع ترین استاندارد موجود در آمريكا شناخته شده است و امروزه بسياري از كشورها نيز از آن استفاده می کنند.

 

۹-۲- سامانه مه آب و بررسي عملكرد آن

اين سامانه به دو دسته سامانه مه آب کم فشار و سامانه مه آب پرفشار تقسيم می شود. در سامانه مه آب کم فشار قطر متوسط قطرات در حدود ۵۰۰ ميكرومتر و فشار آن در حدود ۱۲ بار است. بنابراين كارايي بهتري نسبت به سامانه اسپرينكلر دارد، اما عيوب سامانه اسپرينكلر را به طور كامل رفع نمی کند. قطر متوسط قطرات در
سامانه مه آب پرفشار در حدود ۵۰ ميكرومتر است كه اين به معناي بالا بودن سطح قطره نسبت به حجم آن و به عبارت دیگر ظرفيت تبخير بالاي اين روش است.

فشار سامانه مه آب پرفشار بالاتر از ۵/ ۳۴ بار است كه البته در برخي كاربردها به ۲۰۰ بار هم می رسد. شاخص اصلي سامانه مه آب پرفشار توانايي هم زمان آن در خنککاری و جلوگيري از ورود اكسيژن به محيط آتش، به دليل حجم بالاي بخار آب توليد شده، است. در واقع اين سامانه با كاهش حرارت و قطع اكسيژن، كارايي بالاتري نسبت به روش های مرسوم اطفاء حريق دارد.

امروزه شرکت های معدودي در سطح دنيا فناوري ساخت نازل های مناسب براي كار در سامانه مه آب پرفشار را در اختيار دارند كه از آن جمله می توان به شركت FOGTEC آلمان اشاره كرد كه فشار آب مورد استفاده در آن در مقايسه با ساير شرکت ها بيشتراست. در ادامه نحوه ی عملكرد سامانه مه آب در اطفاء حريق تشريح می شود.

 

۱-۹-۲- اثر خنك كاري

درنتیجه پاشش آب در فشار بالا، سطح مؤثر قطرات موجود براي سرد کردن آتش نسبت به روش فشار پایین بسيار افزايش می یابد. اين بدان معناست كه سامانه مه آب انرژي گرما را بسيار سریع تر و مؤثرتر از آتش استخراج می کند. اين اثر قوي سرد كنندگي نه تنها براي مقابله با آتش، بلكه براي محافظت افراد و تجهيزات موجود درمحل آتش سوزی در مقابل آثار تشعشعي نيز مؤثر است. اين سامانه همچنين از تجهيزات ساختماني همچون ديوارها، راهروها و نظاير آن به خوبی محافظت می کند. سطح مؤثر تبخيري قطرات در روش مه آب ۱۰۰ برابر بيشتر ازسامانه های فشار پايين در يك حجم مشخص آب است كه اين نشان از برتري اين روش در خنک کنندگی است.

 

۲-۹-۲- اثر خفه كردن

در اثر پاشش قطرات ريز روي آتش، اين قطرات به سرعت تبخير می شوند. در واقع تبخير در محلي كه دماي بالاتري دارد اتفاق مي افتدو در نقاطي با دماي پا يين بخار توليد نمی شود. اين بخار حجمي معادل ۱۶۴۰ برابر حجم آب اوليه را دارد كه موجب كاهش اكسيژن موجود در محل آتش می شود. درنتیجه در محل آتش، اين بخار نقش
گازهاي خاموش کننده را ايفا می کنند؛ با اين تفاوت كه هنگام استفاده از گازهاي خاموش کننده براي تأثير گذاري بيشتر بايستي اكسيژن موجود در هوا در تمام محيط كاهش يابد كه خطرات بسياري براي ساكنان به همراه خواهد داشت. قطرات بزرگ توليد شده توسط روش مه آب کم فشار و اسپرينكلر، با نرخ بسيار آرام تری به بخار تبديل می شوند و حتي در اين ميان قطراتي وجود خواهند داشت كه اصلاً تبخير نمی شوند. درنتیجه كاهش اكسيژن در محل آتش در سامانه مه آب كه در فشار بالايي اسپري می شود، مزيت مهم اين روش است.

 

۳-۹-۲- سامانه مه آب پرفشار؛ روشي مطمئن و سالم در اطفاء حريق

روش مه آب با محیط زیست كاملاً سازگار است و براي انسان خطريندارد. برخلاف گازهاي شيميايي، اين روش نه خطري براي لایه اُزن دارد و نه سبب ايجاد پديده گلخانه ای می شود. مزاياي استفاده از اينسامانه در فشار بالا را می توان بدين قرار برشمرد:

– تأثير زياد خنک کنندگی

– كاهش آثار تشعشعي

– صرفه جویی در مصرف آب به ميزان قابل توجه نسبت به روش هایمعمولي

– سازگاري با محیط زیست

– حداقل ميزان تخريب

– بی خطر براي افراد و عدم نياز به زنگ خطر قبل از فعال سازی و تخلیه هواي محيط پس از اطفاء

مزيت ديگر روش مه آب پر فشار نسبت به ساير روش ها، كاهش موضعي اكسيژن فقط در ناحيه آتش است كه برخلاف ساير روش ها خطري براي ساكنان در پي نخواهد داشت. به دليل ريز بودن قطرات آب مورد استفاده در اين روش، ميزان تخريب به مقدار چشمگيري نسبت به روش اسپرينكلر و مه آب کم فشار کاهش یافته است. علاوه بر ميزان مصرف آب و ارتفاع آب جمع شده روي زمين نيز به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. همچنين آثار خوردگي در اين روش ناچيز است و نيازي به تجهيزات جانبي، به منظور جبران خطرات ناشي از كمبود اكسيژن، ندارد. در گذشته استفاده از آب براي اطفاء آتش سوزی های ناشي ازسوخت های مايع توصيه نمی شد؛ اما نتايج تحقيقات جديد نشان داده است در صورت استفاده از سامانه مه آب پرفشار، استفاده از آب باعث ايجاد انفجار نخواهد شد. اين امر به دليل نرخ بسيار زياد خنک کنندگی در روش مه آب پرفشار و تبديل آن به بخار قبل از مجاورت با سوخت مايع است كه يكي از مزاياي مهم آن نيز به شمار می رود.

 

۳- نتیجه گیری

روش های متداول استفاده از آب در اطفاء حريق به دليل توليد قطرات آب با قطر نسبتاً زياد و جمع شدن و شناوري آن ها روي زمين و تجهيزات موجود در محل قبل از تبخير كامل، محدودیت هایی را براي استفاده از آب در اطفاء حريق به همراه دارد؛ اما سامانه مه آب پرفشار با پاشش آب تحت فشار بالاي ۸۰ تا ۲۰۰ اتمسفر باعث توليد قطرات بسيار ريز آب مه در محيط آتش شده، بدين ترتيب با جذب تشعشع و خنک کنندگی زياد، همچنين كاهش اكسيژن در محل آتش، سبب كنترل هرچه بهتر و مؤثرتر آتش می شود.

از ديگر مزاياي اين سامانه ميزان تخريب پايين و بی خطر بودن آن براي افراد است. همچنين بسياري از مشكلات و محدودیت های استفاده از آب براي اطفاء برخي آتش سوزی ها همچون حریق های ناشي از سوخت های مايع، توسط اين سامانه بهبود یافته است. بدين ترتيب استفاده از اين سامانه در فضايي با تعداد ساكنان يا مسافران زياد و همچنين در موزه هایی با تجهيزات ارزشمند و يا درکتابخانه ها و حتي در محیط هایی با تجهيزات برقي ولتاژ بالا توصيه می شود.

 

توجهکارشناسان شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان (مشاور، ناظر و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی) با شمار تماس ۹۸۲۱۹۵۱۱۹۹۷۰+ داخلی ۱۰۵ یا ۱۲۵ همواره آماده پاسخگوئی به سوالات شما همراهان عزیز بویژه در زمینه سامانه مه آب هستند. همچنین شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان و یا آدرس سایت www. atapars.cm بلامانع است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    سید علی موسوی زاویه
    تاریخ انتشار:
    ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازگشت