آسانسور آتش نشان

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

ضوابط طراحی و اجرای آسانسور آتش نشانی
متن مقاله

آسانسور آتش نشان آسانسوری برای سرویس دهی در هنگام حریق و حوادث مشابه است که می تواند وظیفه ای حیاتی را در سرعت بخشیدن به امدادرسانی داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های آسانسورهای آتش نشان، سرعت بخشیدن به عملیات امدادرسانی نیروهاي امدادگر به متصرفان گرفتار شده در طبقات هنگام حادثه و آتش سوزی است، بالاخص آن دسته از متصرفانی که بعلت کهولت سن و یا ناتوانی و معلولیت جسمی، توان واکنش سریع و یا استفاده از پلکان های اضطراري را ندارند.

به همین منظور لازم است آسانسوري مخصوص در هنگام آتش سوزی در اختیار افراد آتش نشان قرار گرفته تا بتوانند با راندمان بیشتر، عملیات تخلیه افراد ساختمان را انجام دهند. این آسانسور در فرآیند انتقال شهروندان قرار نمی گیرد ولی همواره آماده به کار است.

لذا جهت کنترل آسانسور توسط آتش نشانان، براي آن کلید آتش نشانی تعبیه می شود که در مواقع ضروري توسط آتش نشانان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آنها و از داخل کابین صورت گیرد. در مواقع این چنینی بدلیل ماهیت خاص این آسانسور، به سایر احضارها پاسخ داده نمی شود تا کارایی آن با حذف توقف های غیرضروری بیشتر گردد.

1- الزامات عمومی براي آسانسور آتش نشان در معماری ساختمان

1- ساختمان با ارتفاع بیش از 23 متر:

  • باید حداقل دارای یک آسانسور آتش نشان باشد.
  • آسانسور آتشنشان باید توان حمل بک برنکارد داشته باشد.

2- ساختمان با  ارتفاع بیش از 40 متر:

  • باید داراي حداقل دو آسانسور آتش نشان باشد.
  • حداقل توان حمل یک برانکارد در یکی از آنها باشد.

3- یک آسانسور آتش نشان باید دارای تمامی ضوابط مطرح شده در مباحث مقررات ملی ساختمان باشد.

این ضوابط در خصوص آسانسور و چاه های مختص به آسانسور هستند.

4- تصرفات درمانی، نگهداري سالمندان، نگهداري از کودکان خردسال و دبستان ها، می بایست حداقل یک آسانسور آتش نشان با توان حمل یک برانکارد را داشته باشند.

5-  حداقل ابعاد مفید اتاق آسانسور آتش نشان با توان حمل برانکارد، 1200 در 2100 میلی متر با حداقل بازشوی 90 سانتیمتر است که حداقل بار اسمی 1000 کیلوگرم براي ظرفیت حمل آسانسور موردنیاز است.

6- آسانسور آتش نشانی بدون توانایی حمل برانکارد، باید قادر به حمل حداقل 8 نفر، همچنین تحمل وزن 630 کیلوگرم باشد و سایر الزامات مربوط به آسانسور آتش نشان در این مبحث نیز باید در مورد آن صدق کند.

7- حداکثر مسافت پیمایشی براي رسیدن به آسانسور آتش نشان، در هر طبقه نباید بیشتر 30 متر پیمایشی باشد. ملاك، محاسبه فاصله از دورترین نقطه در دسترس خروج تا درب آسانسور می باشد.

8- آتش نشان باید به تمامی طبقات ساختمان دسترسی داشته باشد.

1-1- سیستم های اعلام حریق باید به مرکز هدایت آسانسور متصل باشند.

9- تمامی سیستمهای اعلام حریق ساختمان باید به صورت اتوماتیک به مرکز هدایت آسانسورها متصل بوده؛ تا در صورت اعلام حریق، کلیه آسانسورها به اجراي برنامه حریق از قبل تعریف شده بپردازند و از سرویس دهی عمومی خارج شوند.

10- آسانسور آتش نشان باید داراي یک سیستم مخابراتی توکار در داخل اتاق آسانسور باشد تا بتواند ارتباط مستقیم صوتی میان آتش نشانی که در هنگام حریق از آن استفاده می کنند و پایان های که کنترل دستی آسانسور را در تراز تخلیه خروج برعهده دارد، برقرار کند. همچنین باید یک دستگاه مخابراتی نیز در اتاق موتورخانه آسانسور آتش نشان موجود باشد.

11- سیم کشی سیستم مخابراتی باید از درون چاه آسانسور آتش نشان صورت گیرد.

– حداقل دو ساعت در برابر حریق مقاوم باشد.

2-1- در هنگام حادثه باید دارای منبع برق ثاویه باشد.

12- در هنگام حادثه، در صورت قطع برق شهري، آسانسور آتش نشان باید داراي منبع تأمین برق ثانویه(ذخیره) باشد.

سیستم آسانسور به صورت اتوماتیک به منبع تأمین انرژي ثانویه متصل شود.

کنترل دستی سیستم تغییر حالت برق از شهری به ژنراتور فقط برای مقام مسئول امکان پذیر باشد.

13- منبع برق ثانویه (ذخیره) باید توان تأمین انرژي الکتریکی، به مدت حداقل دو ساعت، براي کلیه تجهیزات آسانسورها را داشته باشد.

14- آسانسور آتش نشانی باید در داخل اتاق خود و همچنین در طبقات، داراي چراغ هشدار نمایش دهنده اتصال آسانسور به سیستم ذخیره انرژي ثانویه (ذخیره) باشد.

15- لابی آسانسور آتش نشانی می بایست داراي سیستم تهویه مخصوص به خود باشد تا در صورت نفوذ دود احتمالی، توانایی تخلیه آن و جاگذاری هواي تازه را داشته باشد.

16- اجراي لابی ویژه آسانسور آتش نشان که حداقل یک ساعت مقاوم در برابر حریق بوده و همچنین دودبند باشد، در تمامی طبقات الزامی است.

17- حداقل ابعاد لابی آسانسور آتش نشان نباید کمتر از ابعاد اتاق آسانسور آتش نشانی باشد و باید امکان گردش برانکارد در آن در نظر گرفته شود.

3-1- درب لابی اسانسور آتش نشان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

18- درب لابی آسانسور آتش نشان باید خود بسته شود و یا بسته شود به شکل اتوماتیک باشد و تمامی متعلقات آن نظیر: چارچوب، قفل، دستگیره و … نیز باید حداقل یک ساعت در برابر حریق مقاوم باشند.

19- درب های لابی آسانسور آتش نشان باید در پاسخ به سیگنال ارسال شده از یک دتکتور دودي، فعال شده و بسته شوند. این دتکتور می تواند در فضاي مقابل آسانسور نصب گردد. همچنین درب های فضاي مقابل آسانسور آتش نشانان باید توانایي بسته شدن در اثر عملکرد سیستم اعلام حریق ساختمان را نیز داشته باشند.

20- جزئیات اجرایی ساختمان باید به نحوي باشد که از رسیدن آب به اجزاي آسانسور آتش نشان جلوگیري شود.

21- سیستمهای مکانیکی و الکترونیکی آسانسورهای آتش نشان باید در زمان های مشخص مورد تعمیر و نگهداري قرار بگیرد. این سرویس ها باید در زمانی انجام بگیرند که ساختمان در حال تعطیلی است یا فعالیت کمی دارد. تعمیرات حداکثر طی 24 ساعت پس از تعطیلی باید انجام شوند.

2- مراحل قطع سرویس آسانسورهای عادی هنگام اعلان خبر حریق

تمام آسانسورها در یک ساختمان، به محض اعلان وقوع حریق از سوي سیستم اعلام حریق یا مشاهده حریق توسط افراد، باید:

1- تمامی فراخوان های طبقات را کنسل کنند.

2- به تراز تخلیه خروج طبقه ای که قبلاً تایید شده است باز گشته و در هیچ تراز طبقه دیگري توقف نکند.

3- در تراز تخلیه باز شده تا استفاده کنندگان احتمالی حاضر در اتاق آسانسور از آن خارج شوند.

4- دربشان بسته شده و از سرویس دهی عمومی خارج شود. سپس آسانسورهای آتش نشان در تراز تخلیه خروج طبقه ای که قبلاً از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است آماده فرمانپذیري از مقام مسئول قرار بگیرند. البته باید به گونه های برنامه ریزی گردند که در طبقات حریق، به هیچ عنوان باز نشوند.

3- الزامات فنی و تأسیساتی آسانسور آتش نشان

1- علائم راهنماي آسانسور آتش نشان باید در ارتفاع بالاتر از 140 سانتی متر، نصب و در هنگام حادثه به صورت چشمک زن و به رنگ قرمز، اعلام هشدار نمایند. چراغ قرمز چشمک زن باید به گونه ای باشد که کاملا در معرض دید استفاد ه کنندگان از لابی باشد و به وضوح، آسانسور خدمات رسان را از بقیه آسانسورهای خارج از سرویس، تمیز دهد.

2- صفحه کلید آسانسور آتش نشان شامل کلید قرار دادن آسانسور در وضعیت اضطرار در مدار باشد و همچنین داراي دو گزینه عادي و فراخوانی باشد. کلیدهای الکتریکی باید در داخل کابین و خارج از کابین در تراز تخلیه خروج یا طبقه های که قبلا از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است، قرار بگیرند.

این کلیدها باید به وسیله چراغ قرمز رنگ، قابل تشخیص و تمیز از سایر کلیدها باشند تا در صورت نفوذ دود، بتوانند خوانایی خود را حفظ کنند. این سوئیچ ها و روشنایی آنها باید متصل به برق اضطراري ساختمان بوده و در صورت اعلام حریق توسط شبکه اعلام حریق؛ باید به صورت چشمک زن قرمز در بیایند.

3- آتش نشانان باید در تراز تخلیه خروج ساختمان یا طبقه های که قبلا از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است، دسترسی مستقیم به آسانسور آتش نشان داشته باشند و اختیار این آسانسور باید به واسطه کلیدي که در اختیار آتش نشانان است، در کنترل آتش نشانان قرار بگیرد.

1-3- آسانسور آتش نشان باید دارای چاه مجزا باشند.

4- آسانسور آتش نشانی  باید داراي چاه مجزا باشند و توان تخلیه دود احتمالی در آن در نظر گرفته شده باشد.

همچنین به سیستم برقی مقاوم در برابر آتش براي مدت زمان حداقل دو ساعت مجهز باشند.

5- چاه آسانسور آتش نشان باید از سایر چاه های آسانسور دیگر مجزا شده باشد.

به گونه ای که در صورت وجود یک چاه مشترك، باید جدار های مقاوم در برابر آتش حداقل معادل دو ساعت بین بدین صورت چاه مشترك را به دو چاه مجزا تقسیم کنند و یا چاه چاه مخصوص به آسانسور آتشنشان و چاه های دیگر تعبیه شود، پیرو ضوابط چاه آسانسور آتش نشان طراحی گردد.

6- آسانسور آتش نشانی نمی تواند داراي چاه های شیشه ای و چاه شیشه ای لمینیت شده باشد. همچنین در جداره آنها نمی شود از مصالحی استفاده شود که کمتر از دو ساعت در برابر حریق مقاوم باشند.

7- چاه آسانسور آتش نشان باید در زمان اعلان خبر حریق، توسط چراغهایی با قاب های مقاوم در برابر حرارت، روشن و تا پایان مأموریت آتش نشانان روشن بماند.

8- چاه آسانسور با شروع از کف چاه، در هر پنج متر باید نورپردازی شود. روشنی چاه آسانسورآتش نشان باید به سیستم اضطراري تغذیه نیز متصل شود. تنها سیم کشی روشنایی چاه آسانسور می تواند در داخل چاه آسانسور باشد.

9- داخل چاه های آسانسور آتش نشان باید فن فشار مثبت وجود داشته باشد تا چاه در هنگام آتش سوزی و نفوذ دود احتمالی، با تأمین هواي تازه در اتاق آسانسورها، با مشکل مواجه نشود.

10- جداره داخلی اتاق آسانسور آتش نشان باید دارای ویژگی های زیر باشد:

  • کاملا صاف
  • مسطح و بدون برجستگی و یا فرورفتگی
  • امکان حمل برانکارد در آن بدون مزاحمت

2-3- چاه آسانسور آتش نشان باید از سایر چاه های آسانسور دیگر مجزا شده باشد.

11- موتورخانه آسانسور آتش نشان باید داراي تجهیزات کشف و اطفای حریق دستی و اتوماتیک باشند.

ادوات مذکور می بایست صرفا مختص اطفای تجهیزات موتورخانه آسانسور باشند.

12- سیستم صوتی آسانسور ها در زمان حریق باید صدای هشداری حداقل معادل 75 دسی بل تولید کنند.

13- وجود هرگونه کانال تأسیساتی و یا برقی متفرقه در چاه آسانسورهای آتش نشان ممنوع می باشد.

14- وزنه تعادل و کابین آسانسور آتش نشان می بایست در یک چاه باشند.

15- تجهیزات برق داخل چاه و روي کابین آسانسورهاي آتش نشان واقع در محدوده یک متري هر دیوار داراي درب:

  • باید در برابر چکیدن و پاشیدن آب محافظت شود.
  • براساس استاندارد EN 33520:1001 حداقل با درجه حفاظتی IPX3 محافظت شود.

16- تجهیزات الکتریکی واقع در یک متری کف چاهک آسانسور، باید با درجه حفاظتی IP 36 محافظت شوند.

پریز و پایین ترین چراغ روشنایی چاه آسانسور آتش نشانی نیز باید حداقل در فاصله نیم متري از کف چاه آسانسور آتش نشان قرار گیرد.

17- براي جلوگیري از رسیدن سطح آب در چاهک، به تجهیزاتی که می تواند به نقص در عملکرد آسانسور آتش نشان منجر شود، بایدوسیله ای براي تخلیه آب تعبیه گردد.

18- یک دریچه اضطراري با ابعاد حداقل 50 × 70 سانتیمتر باید در روي کابین تعبیه شود. براي کابین هایی با ظرفیت اسمی 630 کیلوگرم، ابعاد دریچه باید حداقل 50 × 60 سانتی متر باشد.

19- تهیه و تعبیه کلیه وسایل نجات از کابین آسانسور آتش نشان دستورات الزامی آتش نشانی، در داخل و خارج از اتاق آسانسور اجباری است.

4- قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسور آتش نشان

1- فضاي امن در برابر آتش فضایی است که در نظر گرفته شده براي کلیه افرادي که به دلیل خطر حریق، از فضاي تصرف خود خارج شد ه اند و بواسطه عدم توانایی در استفاده از پلکان اضطراري و یا به هر دلیل دیگري، نمی توانند فوراً تراز طبقه خود را به مقصد تراز تخلیه خروج ترك کنند. از این رو نیاز است در بخشی مطمئن از همان تراز ساختمان منتظر رسیدن نیروهاي امدادي و آتش نشانان باشند.

1-4- جانمای یک فضای امن باید به چه شکلی انجام شود؟

2- در ساختمان های بالاتر از 23 متر، جانمایی یک فضاي امن به گنجایش تصرف حداقل 50 درصد متصرفان، به ازاي سرانه هر نفر، 028 / 0 متر براي یک طبقه از هر سه طبقه پی در پی، در تراز ساختمان الزامی است.

مساحت جانمایی فضاي امن باید در هیچ حالتی، کمتر از شش مترمربع نباشد.

حداقل عمق عرض آن نیز کمتر از دو متر نباشد.

3- جا نمایی فضای امن به ازای یک طبقه از هر سه طبقه متوالی

هیچ تراز طبقه ای، فاصله ای بیش از یک طبقه، برای رسیدن متصرفان به یک فضای امن نداشته باشد.

4- فضاي امن باید حداقل دو ساعت در مقابل حریق و دود، دودبند و مقاوم باشد.

2-4- الزامات طراحی فضای امن در هر تراز طبقه ای

5- وجود فضای امن برای هر تراز طبقه ای که دارای بار تصرفی بیش از 50 نفر است.

وجود این فضای امن فارغ از تعداد طبقات آن ساختمان و یا ارتفاع طبقه مذکور از سطح زمین، الزامی است.

6- این فضا می تواند با در نظر گرفتن شرایط طراحی لابی آسانسور آتش نشان، با فضاي مذکور ادغام شود.

7- فضاي امن باید حداقل دو ساعت در برابر شعله های آتش و نفوذ دود مقاومت کند.

8- فضاهای امن در طبقات باید دسترسی محافظت شده به حداقل یک خروج پلکان دوربند و دودبند داشته باشند.

9- مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان را داشته باشند.

3-4- فضاهای امن باید چه ویژگی های داشته باشند؟

8- تمامی فضاهاي امن در برابر حریق، باید با درب های ضد حریق دود بندی شوند.

یا با پرده های ضد آتش و دود بند از سایر فضاهاي ساختمانی جدا گردند

جنس مصالح و دود بندی آنها باید حداقل دو ساعت در برابر حرارت آتش و نفوذ دود مقاوم باشد.

9- فضاي امن می تواند به صورت مصنوعی و با پرده های مکانیکی و با کنترل الکتریکی ایجاد شود.

طراحی و ساخت فضای امن با مصالح سخت و دائمی الزامی نیست.

این پرده ها باید به صورت الکترونیکی به کاشف های اعلام حریق متصل باشند.

در این صورت این پرده ها در هنگام حریق به صورت اتوماتیک عمل می کنند.

4-4- ادوات مکانیکی باید مورد تایید قرار بگیرند.

10- ادوات مکانیکی ایجاد پرده های جداکننده فضا باید به تایید مقام مسئول برسد.

دودبندی ادوات مکانیکی الحاقی نیز باید مورد تایید قرار بگیرد.

ادوات فوق باید به صورت دوره ای جهت تایید صحت عملکرد مورد آزمایش قرار بگیرند.

11- فضاي امن نمی تواند در بن بست های عبوري طبقات طراحی شود.

دسترسی محافظت شده آن به یک پلکان اضطراري و یک آسانسور آتش نشان الزامی است.

12- در کلیه فضاهاي امن می بایست دتکتورهاي دودي و تجهیزات اطفاء دستی خامو شکننده پودري استاندارد نصب گردند.

13- بار حریق در مناطق امن در برابر آتش به هر صورت باید صفر باشد.

وجود وسایل و لوازم اداری، مثل میز، صندلی و… در فضای امن ممنوع می باشد.

14- در فضاي امن باید داکت تهویه هوا تعبیه شود تا هوای تازه از بیرون ساختمان تأمین شود.

15- در کلیه نقشه های برقی و تأسیساتی، عبور ادوات برقی ازجمله سیم کشی ها به غیر از بخش سرویس دهنده به فضاي امن و داکت های مکانیکی به غیر از کانال تهویه فضاي امن از سقف و یا دیواره فضاهاي امن، ممنوع است.

5-4- مصالح به کار رفته در فضای امن باید در برابر حریق مقاوم باشند.

16- مصالح بکار رفته در جداره فضاي امن، باید از نوع مقاوم در برابر حریق باشند.

مصالح به کار رفته باید در هنگام آتش سوزی نیز فاقد دود سمی و ترجیحاً هرگونه دودی باشند.

17- استفاده از سقفهای کاذب در فضاي امن، ممنوع است.

6-4- سیم کشی های برقی و الکترونیکی فضای امن باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

18- سیم کشی های برقی و الکترونیکی فضاي امن، باید داراي عایق های حرارتی مقاوم در برابر حریق باشند.

سیم کشی های برقی و الکترونیکی فضاي امن باید حداقل به مدت دو ساعت در برابر حریق مقاوم باشند.

19- کابلهای منبع تغذیه الکتریکی اولیه و ثانویه باید از یکدیگر و سایر منابع تغذیه جدا باشند.

20- در صورت قطع برق شهري، برق فضاي امن باید از طریق سیستم ذخیره برق ثانویه ذخیره تأمین شود.

21- لامپ هایی که در نورپردازی ثانویه در هنگام حریق نقش دارند باید درون حباب هایی ویژه محافظت شوند.

22- مسیر رسیدن به فضاي امن در طبقات باید با تابلوهای ویژه مشخص شود.

7-4- در چه مواقعی باید از طرح شیب راه استفاده کرد؟

23- طول مسافت پیمایشی براي رسیدن به فضاي امن، باید فاقد پله و اختلاف سطح باشد.

25- در غیر این صورت لازم است شیب راه جهت حرکت معلول و یا برانکارد وجود داشته باشد.

26- در صورت جانمایی شیب راه در طرح، باید دستگیره ویژه عبور معلولین از شیب راه نیز جانمایی شود.

27- حداکثر طول پیمایش براي رسیدن به فضاي امن در یک طبقه، حداکثر 45 متر باشد.

28- فضاي امن می بایست به طور کامل به شبکه بارنده مجهز شود.

29- فضاي امن باید که دسترسی نیروهای آتش نشان از طریق آسانسور، پلکان و یا نردبان به آن آسانتر باشد.

ویدئوهای مرتبط با آسانسور در صفحات ذیل درج شده است:

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

سایر مقالات پیشنهادی

فهرست