مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol) ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران

بایگانی امور حقوقی ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد حقوقی آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی این شرکت به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده از سیستم اطفاء حریق اتوماتیک از نوع آیروسل با توجه به هزینه آن تصمیم گرفت.

مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol) بایگانی امور حقوقی ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران در مدت بیست روز کاری توسط کارشناسان این شرکت به اتمام رسیده است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    بهداد آهنگری
    تاریخ انتشار:
    05 فوریه 2018
بازگشت