خانه » آتش نشانی » مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا

پروژه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
Share
بایگانی امور حقوقی ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد حقوقی آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده…
ادامه مطلب
پروژه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
Share
بایگانی طبقه نهم ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده از…
ادامه مطلب
پروژه سیستم اطفاء حریق آبی
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
Share
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی پروژه اطفاء حریق باشگاه نفت تهرانسر شرکت ملی نفت ایران توسط پرسنل شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی تهران در مدت زمان یک ماه انجام شده است. در این پروژه نسبت…
ادامه مطلب
پروژه سیستم اطفاء حریق آبی
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
Share
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی پروژه سیستم اعلام حریق شرکت نفت شامل کلبه‌‌‌‌ها و اردوگاه دانش‌آموزی مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی ساختمان شماره سی شرکت ملی نفت ایران توسط کارشناسان شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان  به انجام رسیده است.شایان ذکر است…
ادامه مطلب
فهرست