مدیریت HSE

۱- مدیریت HSE

مدیریت HSE امروزه یکی از مهمترین عوامل موثر در حوزه نظارت سلامت و ایمنی افراد می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

عبارت HSE فرم کوتاه شده کلمات انگليسي (Health) به معناي سلامتي و بهداشت ،(Safety) به معناي ايمني ،(Environment) به معناي محیط زیست است. استاندارد HSE يکي از استانداردهايي است که در حوزه نظارت بر رعايت سلامتي و ايمني افراد در محیط های کاري میپردازد. استاندارد HSE با نظارت بر عوامل تأمین سلامتي، ايمني محيط در روند اجراي کليه پروژه های کاري منجر به ايجاد و افزايش کيفيت اين سه مقوله می شود.

 

۱-۱- تاریخچه مدیریت HSE

در روند تدوين و تنظيم استاندارد HSE ابتدا دو مقوله بهداشت و ايمني براي اولين بار در سال ۱۸۸۵ ميلادي مورد توجه واقع شد و سپس مقوله محیط زیست نيز به اين استاندارد افزوده شد. استاندارد HSE و کليه قوانين و ضوابط مرتبط با آن اولين بار در سال ۱۹۷۰ در قوانين کار کشور آمريکا مصوب شد. هدف اصلي از تصويب اين قوانين افزايش آگاهي کارگران درباره کليه خطرات ناشي از بروز حوادث کار و آشنايي آن ها باحقوق اوليه خود نسبت به رعايت کليه اصول و قوانين ايمني و تأمین تجهيزات ايمني مورد نیاز با توجه شرايط کاري آنها توسط کارفرمایان بود.

 

۲-۱- تعريف مدیریت HSE

فاکتور اول در استاندارد HSE مقوله Health يا همان سلامتي است. فاکتور سلامتي يا بهداشت شامل کليه موارد مرتبط با بهداشت فردي، بهداشت حرفه ای و بهداشت محيط کاري افراد است.

در حوزه بهداشت فردي می بایست سلامت جسمي و رواني کليه کارگران و پرسنل مورد بررسي و تائيد پزشکان و کارشناسان متخصص برسد. در حوزه بهداشت حرفه ای و بهداشت محيط کار نيز بايد با توجه به شاخصه ای تعريف شده در حوزه کاري پرسنل و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان و متخصصان زبده، از رعايت همه موازين وفاکتورهاي مورد نظر اطمينان خاطر حاصل کرد.

فاکتور دوم در استاندارد HSE مقوله Safety یا همان ايمني است. تأمین کليه تجهيزات ايمني تخصصي موردنیاز هر پروژه با توجه به زمينه فعاليت پروژه و ویژگی های خاص آن پروژه است که به عهده کارفرمايان پروژه است. رعايت کليه اصول و قوانين ايمني از سوي کارفرمايان و پرسنل نيز درحوزه نظارتي بخش ايمني استاندارد HSE به شمار می رود.

شرايط ویژه کار در پروژه های مختلف شامل مواردي مانند کار در ارتفاعات بالا، اعماق زمين و معادن و انجام پروژه های پرخطری مانند ریخته گری، جوشکاري، قالب زنی و چنین کارهایی است.

فاکتور سوم در استاندارد HSE مقوله محیط زیست است.محیط زیست دربرگیرنده کليه عوامل و فاکتورهاي موجود درطبيعت اعم از آب، خاک، هوا، طبيعت و غيره است که احتمال دارد در روند اجراي پروژه به آن ها آسيب وارد شود. استانداردHSE کارفرمايان و به تبع آن پرسنل را ملزم به رعايت اصول و قوانين ايمني متناسب با نوع پروژه، به منظور ممانعت از بروز آسيب به محیط زیست می کند.

 

۳-۱- لزوم استفاده از HSE

با توجه به روند بسيار رو به رشد توسعه انواع صنايع و مشاغل در کليه ابعاد و در سرتاسر جهان استفاده از اصول و قوانين يکسان می تواند تأثیرات به سزايي در رشد و توسعه صنايع و کاهش عوارض و خسارات جانبي داشته باشد. در ادامه به برخي از دلايل لزوم رعايت مباحث و قوانين مربوط به HSE اشاره خواهيم کرد.

اولين و آخرين نتايج حاصل از رعايت و پیاده سازی اصول HSE در پروژه های در حال اجرا احساس رضايت همه عوامل درگیر در پروژه است.

به اين صورت که با رعايت اصول، قوانين و مقررات مربوط به HSE حقوق همه کارکنان و پرسنل رعايت و پرداخت می شود، هیچ گونه حادثه و اتفاق ناگواري در طول روند اجراي پروژه رخ نخواهد داد و در صورت برزو هرگونه خسارت به دليل رعايت اصول ايمنی و پیش بینی های انجام شده کارفرما دچار خسارت و زيان غیرقابل جبران نخواهد شد.

همچنين رعايت اصول و قوانين سيستم HSE مانع ايجاد آلودگي و تخريب در محیط زیست خواهد شد و درنهایت پروژه با رعایت کليه اصول و قوانين در موعد مقرر بدون اتلاف وقت و با حداکثر راندمان کاري به اتمام خواهد رسيد.

با توجه به گستردگي و تنوع امور پروژه ها و پيچيدگي روند مديريت اين پروژه ها استفاده از يک الگوي استاندارد می تواند کمک شاياني به روند مديريت پروژه نمايد. استفاده از سيستم HSE می تواند به تسهيل، شفاف سازی و بهبود روش های اجرايي و دستورالعمل های مورد نیاز در پروژه کمک کند.

 

۴-۱- مزایای استفاده از HSE

به کارگیری اصول و قواعد مدیریت HSE می تواند به کارکرد بهينه کليه منابع سازمان از قبيل نيروهايي انساني، تجهيزات و ماشین آلات کمک کند.يکي ديگر از مزاياي اجراي قوانين و قواعد مدیریت  HSE درپروژه ها، ايجاد یک زبان مشترک ميان کليه بخش ها و قسمت های پروژه و زیر مجموعه های آنان است که در نهایت يکپارچگي و اتحاد در پروژه را به ارمغان خواهد آورد. اصول، قواعد و دستورالعمل های سيستم HSE در کاهش چشمگير ریسک های زیست محیطی و افزايش بهداشت شغلي مؤثر خواهد بود.

پیش بینی موقعیت های پرخطر يکي ديگر از مزاياي استفاده و اجراي استاندارد HSE در پروژه ها است و در نهايت منجر به ايجاد آمادگي و تأمین تجهيزات موردنیاز به منظور مقابله باخطرات محتمل الوقوع خواهد شد. پیش بینی خطرات و ايجاد آمادگي به منظور مواجهه و مقابله با آن می تواند اقدامات به موقع و هوشمندانه ای در پي داشته باشد که به کاهش چشمگير ميزان خسارت وارده خواهد انجاميد.

يکي ديگر از مزاياي اجراي سيستم HSE در سازمان هاو پروژه ها افزايش سطح ايمني و بهداشت فردي و عمومياست. رعايت قوانين و دستورالعمل های زیست محیطی نيز يکي ديگر از دستاوردهاي اجراي سيستم HSE در پروژه ها است. بررسي و تحقيق در مورد عوامل بالقوه با ريسک بروز خطر در محیط های کاري يکي ديگر از نتايج پیاده سازی سيستم مدیریت HSE در کليه پروژه ها است.

از ديگر مزاياي اجراي مدیریت  HSE در سازمان ها وپروژه ها تعيين و شفاف سازی شرح وظايف و مسئولیت های هر يک از مديران و پرسنل در پروژه است. به وجود آمدن انگيزه در پرسنل به واسطه ی اطمينان خاطر آن ها نسبت به مديريت، به دليل تلاش آن ها برای ايجاد محيط کاري امن و استاندارد يکي ديگر از تبعات مثبت اجراي سيستم HSE در سازمان ها، ارگان ها و پروژه ها است.

اجراي سيستم HSE در سازمان ها، پروژه ها و ارگان های بزرگ می تواند منجر به زمینه سازی براي بالفعل شدن توان فکري و خلاقيت پرسنل و کارکنان شده و همچنين زمینه ساز ايجاد رقابت های سالم و مؤثر ميان آنان شود.

اجراي سيستم HSE در سازمان ها، ارگان ها و پروژه ها می تواند شرايط خودارزیابی را براي کليه پرسنل در رده های مختلف فراهم آورد. از ديگر مزاياي بسيار مهم اجرا و اعمال سيستم HSE در سازمان ها، ارگان ها و پروژه ها، کاهش چشمگير هزینه های ناشي از خسارات و حوادث رخ داده است. اين خسارات شامل هزینه های ناشي از توقف روند اجراي پروژه، هزینه های درماني و دیگر خسارت های این چنینی است.

 

۵-۱- HSE شغلی سودمند

مدیریت HSE ،با توجه به مزايا، فوايد و نياز سازمان ها، ارگان ها و پروژه ها به استفاده از سيستم HSE در روند کاري خود و تمايل صاحبان صنايع و مشاغل، سرمایه گذاران و کارفرمایان براي اجراي سيستم HSE در روندکاري پروژه به منظور بهره مند شدن از مزايا و فوايد اين سيستم در سال های اخير بازار کار HSE براي متخصصان HSE و کارشناسان HSE از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار است.

با توجه به مزاياي آشنايي و اجراي سيستم HSE در روند اجراي پروژه ها و بازار کار رو به رشد و پر رونق متخصصان اين سيستم، دوره های آموزشي HSE درسال های اخير با استقبال قابل توجه متقاضيان مواجه شده است، ازاین رو برخي از مراکز معتبر آموزشگاهي اقدام به برگزاري دوره های آموزشي HSE و ارائه گواهينامه HSE کرده اند. با توجه به اهميت مبحث آموزشي HSE شرکت در دوره های آموزشي HSE بهکليه علاقه مندان اين حوزه توصيه می شود.

توجهکارشناسان شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان (مشاور، ناظر و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی) با شمار تماس ۹۸۲۱۹۵۱۱۹۹۷۰+ داخلی ۱۰۵ یا ۱۲۵ همواره آماده پاسخگوئی به سوالات شما همراهان عزیز بویژه در زمینه مدیریت HSE هستند. همچنین شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان و یا آدرس سایت www. atapars.cm بلامانع است.
Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    سید علی موسوی زاویه
    تاریخ انتشار:
    ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
بازگشت