مشاور آتش نشانی

مشاور، طراح، ناظر و مجری سیستم‌‌های اعلام و اطفاء حریق تولیدکننده، واردکننده و تامین‌کننده تجهیزات آتشنشانی با برگه اصالت کالا مورد تائید سازمان آتشنشانی تهران عضو اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ایمنی کلاه و آتشنشانی عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران

تهویه مطبوع

مشاور، طراح، ناظر و مجری سیستم‌های تهویه مطبوع
واردکننده، تولیدکننده و تامین‌کننده کلیه تجهیزات تهویه مطبوع
عضو انجمن صنفی کارفرمائی متخصصین خدمات تهویه مطبوع

مشاور آتش نشانی پروژه چیتگر
مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای ایمنی و سیستم آتش نشانی و اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی تهران
بیشتر
تصویر طراحی 1
ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران
بیشتر
تصویر طراحی 3
مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی شرکت ملی نفت ایران
بیشتر