تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق

نگارنده:

|

Share

|

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)

تاریخ نگارش:

|

بازبینی:

تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق
متن مقاله

تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق یک مبحث مهم در حوزه ایمنی و آتش نشانی محسوب می شود. همچنین ایستائی در تولید می‌تواند هر دلیلی داشته باشد، ازجمله: ایجاد حریق، سوختن برخی تجهیزات و نابودی ابنیه و سالن که متأسفانه تاکنون شاهد تعدادی از این حوادث بوده ایم. لذا در این گونه موارد، مدیران و صاحبان صنایع، توجه ویژه‌ای به امر پیاده‌سازی سیستم‌های حفاظتی مرتبط با تجهیزات تولید دارند.

یکی از مهمترین این سیستم‌ها، سیستم اطفا حریق است که در سالن‌های تولید صنایع مختلف، به منظورحفظ ماشین آلات در برابر حریق‌های احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد نکته مهم این است که این سیستم‌ اطفاء شاید مدتها بدون استفاده، تنها در حالت آماده به کار بوده و فقط برای عملکرد در یک روز مبادا باشند که باید به درستی هرچه تما متر عمل کنند؛ بنابراین اطمینان از سلامت عملکردی و حفظ شرایط مطلوب آن‌ها تنها با انجام یک پروسه صحیح نگهداری و تعمیرات مؤثر به دست خواهد آمد. چرا که همواره باید دانست که پیشگیری مقدم بر درمان است.

تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق

در این نوشتار کوشیده شده است تا با یادآوری ضرورت وجود واحد نگهداری و تعمیرات پویا، نوین و سیستماتیک و داشتن استراتژی در زمینه آن، بر رویکردی خودجوش، بومی و کاربردی خصوصاً در حوزه سیستم‌ اطفاء حریق تأکید اساسی گردیده است. پیش از هر چیز لازم است ابتدا با مفهوم دقیق نت آشنا شویم.

نت (maintenance) به چه معنا است؟

نت مخفف کلمه نگهداری و تعمیرات، maintenance است و به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که به منظور نگه داشتن تجهیزات، در سطح قابل قبول ازنظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده (تعمیرات) و بهره‌برداری گفته می‌شود نتیجه مورد انتظار از این اقدامات، ایجاد آمادگی، حفظ قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات برای شرایط تعریف شده خواهد بود. به طورکلی اهداف سیستم نت در یک واحد عبارت‌اند از: پاسخگوئی کارا، مؤثر و سریع در هنگام نیاز به فعالیت‌های پیشگیری و اصلاحی، به منظور حفظ آن واحد در یک سطح استاندارد و قابل قبول است.

2- سیستم نت چیست؟

سیستمی است که با برنامه‌ریزی و کنترل مدون مجموعه فعالیت‌هائی نظیر طراحی و برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تدوین سیاست‌ها و رو شهای عملیاتی، جمع‌آوری اطلاعات، بازخور و تحلیل اطلاعات را به منظور بهسازی طرح‌ ها، برنامه‌ها و رو شهای تدوین شده و با هدف افزایش کارائی و بالا بردن عمر مفید تجهیزات، اطمینان از آماده به کار بودن کلیه تجهیزات و فراهم آوردن شرایطی که مأموریت سازمان توأم با حفظ ایمنی کارکنان تأمین شود را به عهده دارد

علل رویکرد به ایجاد و بهره‌برداری از سیستم‌ نت را می‌توان در موارد زیر متصور شد:

– متنوع بودن تجهیزات مورد بهره‌برداری

– زیاد بودن تعداد تجهیزات تحت پوشش تعمیرگاه‌ها

– حساس بودن تجهیزات (ازنظر عملیاتی، سرمایه گذاری و ….)

– بالا بودن هزینه‌های تعمیرات اتفاقی

– بالا بودن هزینه‌ها ناشی ازکارافتادگی تجهیزات (مالی و جانی)

3- وظایف کلی سیستم نت

  • برنامه‌ریزی، اجرا
  • کنترل و ثبت وقایع
  • بایگانی
  • تجزیه و تحلیل
  • ارائه گزارش های مورد نیاز فعالیت‌های کلی

4- پنج اقدام اصلی در نگهداری و تعمیرات سیستم اطفا حریق

  1. تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریقتعمیر سیستم اطفا حریقRepair
  2. تعویض Chang replacement
  3. تنظیم Adjust
  4. سرویس Service
  5. آزمایش Test

مراحل استقرار سیستم نت در سیستم اطفا حریق:

– جاری کردن فرم های استاندارد

– شناسائی و لیست برداری از تمامی ماشین آلات

– مشخص کردن محدوده‌ها با توجه به فرآیند تولیدی

– مشخص کردن گروه ماشین آلات

– تهیه شناسنامه ماشین آلات

– تهیه لیست تجهیزات ماشین آلات

– تهیه لیست قطعات یدکی ماشین آلات

– کدگذاری ماشین آلات

– پایش اطلاعات جمع‌آوری شده

– تکمیل جداول پایه سیستم مکانیزه

– تعریف فعالیت‌ها

– تهیه گزارش اولیه فعالیت‌ها از انواع ماشین آلات

– بازنگری و تأئید نهائی

– تکرار فعالیت‌ها برای تمامی ماشین آلات و راه‌ اندازی سیستم

5- هدف کلی در تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق

طولانی کردن عمر تجهیزات با حداقل هزینه و بیشترین بهره وری طول عمر از زمان نصب ماشین آلات در طول زمان تولید تعریف می‌شود

ازجمله اهداف اجرای تعمیر سیستم اطفا حریق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– افزایش کارآئی و بهره وری

– افزایش ایمنی کار و محصول

– افزایش طول عمر دستگا هها و تجهیزات و جلوگیری از فرسودگی آ نها

– کاهش ساعات توقف کار

– کاهش هزینه‌های بهره‌برداری

– کاهش مصرف قطعات یدکی

چه کسی مسئول تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق است؟

مالک سیستم، مسئولیت تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق و اعلام حریق و تجهیزات جانبی آن‌ها را در شرایط عملکرد مناسب به عهده دارد. نگهداری و تعمیرات تجهیزات اطفاء حریق نیز با توجه به حساسیت منطقی آن‌ها در جلوگیری از بروز فاجعه و خسارات فراوان بسیار مورد توجه هستند. انجام بازرسی و تست‌های مربوطه بر روی سیستم، با استفاده از یک مبنای منظم، از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. در سیستم‌های اطفای حریق بر پایه آب، فواصل زمانی بین بازرسی‌ها ممکن است به دلیل آلوده بودن آب تغذیه، خورنده بودن آب و یا حتی به دلیل خورنده بودن محیط) به عنوان مثال: در نواحی با رطوبت بالا ( تغییر کند. همچنین ممکن است مرجع صاحب صلاحیت، در مواردی خواهان اضافه کردن آیتم‌هائی در مراحل بازرسی، تست و نگهداری و تعمیر سیستم باشد که می‌بایستی با در نظر گرفتن امکان انجام آن‌ها، صورت پذیرد.

از نکات حائز اهمیت اینکه هرگونه عملیات نگهداری و تعمیرات بر روی سیستم که مستلزم خارج کردن تمامی یا بخشی از سیستم تشخیص حریق (Detection) از سرویس است، ممکن است قابلیت‌های حفاظت از حریق مجموعه را حذف نموده و با چالش مواجه کند. لذا پیش ازاین نوع تعمیرات، می‌بایست، مرجع صاحب صلاحیت (کارفرما) را مطلع نموده و پس از اخذ مجوز لازم و توجه کافی جهت استفاده از روش‌های دستی خاموش‌سازی حریق و به کارگیری گشتی‌های آتش نشانی در ناحیه‌ای که سیستم محافظت از حریق آن تحت تعمیر است، نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

6- نتیجه گیری

نگهداری و تعمیرات تجهیزات، به ویژه تعمیرات و نگهداری سیستم اطفا حریق از جایگاه بخصوصی برخوردار بوده و برای پشتیبانی تأسیسات و ابنیه و همچنین سالن های تولیدی و غیرتولیدی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این امر باعث افزایش بازدهی ماشین آلات و سرمایه‌های ملی نیز می‌شود که اهمیت این مبحث در شرکت‌های تولیدی بزرگ، به خوبی خود را نشان می‌دهد. در یک کلام، وجود یک سیستم نگهداری و تعمیرات ازآن جهت الزامی است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و نحوۀ عملکرد واحدهای عملیاتی و تأسیساتی وابسته و سرویس‌های لازم را امکان پذیر می‌سازد.

توجه: کارشناسان و مشاورین شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان ( مشاور، طراح، ناظر و مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ) با شماره تماس ☎️ ۰۲۱۹۱۳۰۵۰۶۸ داخلی 105 یا 125 و یا شماره 📱 ۰۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ همواره آماده ارائه مشاوره رایگان 🥇 و پاسخگوئی به سوالات شما همراهان گرامی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ما و آگاهی از محصولات ، پروژه ها ، دانلودها ، اخبار و رویدادها و مقالات مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی ، سایت شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان را به دوستان خود معرفی فرمائید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان این شرکت از صفحه تماس با ما استفاده فرمائید.

شایان ذکر است شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب منتشر شده یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی آبادگستر تاسیسات ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Solve : *
29 + 19 =


سایر مقالات پیشنهادی

فهرست