نام شرکت: شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
نوع فعالیت شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌‌‌های سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
مدیر عامل: بهداد آهنگریرئیس هیئت مدیره: بهداد آهنگری
محل ثبت (شهر ـ استان): تهرانشماره ثبت: ۴۷۶۱۴۹
محل تأسيس (شهر ـ استان): تهراننوع شركت: مسئولیت محدود
شناسه ملی شرکت: ۱۴۰۰۵۱۰۷۸۵۴کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۵۵۴۹۱۹۱
تلفکس: ۹۱۳۰۵۰۶۸ – ۰۲۱
آدرس دفتر مرکزی: ایران – تهران – فلکه دوم صادقیه – مجتمع تجاری اداری گلدیس – واحد ۱۳۱۳ – کد پستی ۱۴۵۱۷۹۶۹۸۱
فهرست