پروژه‌ها

تصویر طراحی 1 مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol)
تصویر طراحی 1 مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol)
مشاور آتش نشانی پروژه چیتگر مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای ایمنی و سیستم آتش نشانی و اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی تهران
تصویر طراحی 3 مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق
تصویر طراحی 3 مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق آبی