پروژه‌ها

مشاور آتش نشانی پروژه چیتگر مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای ایمنی و سیستم آتش نشانی و اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی تهران
پروژه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol)
پروژه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol)
پروژه سیستم اطفاء حریق آبی مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق آبی
پروژه سیستم اطفاء حریق آبی مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق