دستورالعمل ساخت هلی پد روی بام ساختمانهای بلند مرتبه تهران

۱- دستورالعمل ساخت هلی پد

۱-۱- دستورالعمل ساخت هلی پد روی بام ساختمانهای بلند مرتبه تهران

 • بند۱

 دستورالعمل ساخت هلی پد شامل ساختمان های بلندمرتبه باارتفاع ۴۵ متر و بالاتر و یا ساختمان‌ های داوطلب احداث پد بالگرد با ارتفاع کمتر از ۴۵ متر می‌باشد.

تبصره ۱: ملاك محاسبه ارتفاع، تراز ورودي

ساختمان تا سقف آخرین طبقه قابل تصرف مطابق با مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

تبصره ۲: براي استفاده ازهلی پد در شرایط امنیتی باید مجوز استفاده از قرارگاه ثارالله اخذ گردد

 تبصره ۳: در زمان های عادي و غیر اضطراری، هلی پدها باید با هماهنگی سازمان هواپیمائی کشوري، غیرعملیاتی گردد تا قابل استفاده نباشد.

تبصره ۴: در تمامی وضعیتهای عادي واضطراري، حفاظت پیرامونی/فیزیکی هلی پدها، باید رعایت گردد.

 – هلی پدهای ذکرشده در این مصوبه صرفاً براي بهره‌برداری امداد و نجات می‌باشد. در صورت نیاز براي دیگر موارد، با هماهنگی و مجوز قبلی ازمراجع ذيصلاح قابل پذیرش خواهد بود.

 • بند ۲

 – حداقل طول و عرض سطح هلی پد که یکی دیگر از دستورالعمل ساخت هلی پد می باشد باید، ۱۸ × ۱۸ متر به انضمام حداقل ۵/۱ متر حفاظ ایمنی اطراف آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودي به هلی پد از کناره آن، با احتساب حریم ایمنی براي مسیر ورودي می‌باشد. رشد ارتفاعی موانع ۱: ۲ فاصله دو متري لبه هلی پد است.

 – در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو راه ورود و خروج براي متصرفین و نیروهاي آتش نشانی الزامی است. راه‌ های ورود و خروج باید نسبت به هم حداقل ۹۰ درجه از مرکز پد زاویه داشته باشند. فاصله بین این درها نباید کمتر از ۱/۹ متر از هم باشد.

 – درپشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم شود و بلعکس.

 – حداقل وزن بالگردهاي مورداستفاده در تهران در حال برخاستن حداقل ۹۰ کیلونیوتن در نظرگرفته شود.

 – جهت بارگذاري سازه هلی پد علاوه بربارگذاری‌ های ارائه شده در مبحث ششم بارهاي وارد بر ساختمان مقررات ملی ساختمان سال باید بندهاي ذیل نیز منظور شود:

 – براي بالگردهاي با وزن ۱۴ کیلونیوتن و بیشتر، سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده یکنواخت ۳ کیلو نیوتن بر مترمربع را داشته باشد. نیازي به در نظرگیری همزمان این بار با سایربارهاي متمرکز نیست.

 – در طراحی به روش حدي نهائی در سازه‌های بتن آرمه، ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر ۶۶/۱منظور شود.

 – در طراحی به روش حدي مقاومت در سازه‌های فولادي، ضریب در ترکیب دوم ۶۶/۱ منظور شود.

 • بند ۳

 – صدور پایان کار ساختمان های در حال احداث شامل بند یک این دستورالعمل که قبل از ابلاغ این دستورالعمل، پروانه ساختمانی دریافت نموده اند، منوط به ارائه تأئیدیه استانداردهاي فنی هلی پد است.

 • بند۴

 – تیغه ها و سقف های کاذب که پد را از ساختمان و یا ساختما نهای مجاور جدا می‌کنند، باید حداقل ۲ ساعت در برابر حریق مقاوم باشند و درب‌های پلکان در بام حداقل ۵/۱ ساعت در برابر حریق مقاومت داشته باشد.

 – نصب تجهیزات حفاظت از رعدوبرق در بام ساختمان الزامی است.

 • سیستم اعلام حریق دستی باید براي هر یک از خروجی‌های بام طراحی شده باشد.
 •  نصب تجهیزات اطفاء حریق، شامل دو دستگاه خاموش‌ کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوئی، دو دستگاه خاموش‌ کننده آب و کف ۵۰ لیتری، دو دستگاه خاموش‌ کننده دی اکسید کربن ۳۰ کیلوئی و خاموش‌کننده دی اکسید کربن ۳۰ کیلوئی و جعبه آتش نشانی که سطح پد را به طور کامل پوشش دهد و در نزدیک پد بصورتی که براحتی قابل دسترسی باشند، الزامی است.
 • بند ۵

 – متقاضیان بایستی جهت اجراي هلی پد، مطابق با دستورالعمل ۴۳۱۴ سازمان هواپیمائی کشور عمل نموده و تأئیدیه سازمان هواپیمائی کشوري و یاشرکتهای مورد وثوق داراي مجوز ممیزي هلی پورت آن سازمان را در خصوص استاندارد سازي هلی پد پس از ساخت هلی پد دریافت نمایند. همچنین درصورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه با دفتر نظارت بر عملیات هوانوردي سازمان هواپیمائی کشوري تماس بگیرند.

 – جهت دریافت لیست شرکتهای مورد وثوق سازمان هواپیمائی کشوري به www.cao.ir مراجعه شود.

 

توجه: کارشناسان شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان (مشاور، ناظر و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی) با شماره تماس ۹۸۲۱۹۵۱۱۹۹۷۰+ داخلی ۱۰۵ یا ۱۲۵ همواره آماده پاسخگوئی به سوالات شما همراهان عزیز بویژه در زمینه دستورالعمل ساخت هلی پد هستند. همچنین شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
  نام نویسنده:
  سید علی موسوی زاویه
  تاریخ انتشار:
  18 فوریه 2019
بازگشت