ایمنی در برابر آتشفشان

۱- ایمنی در برابر آتشفشان

ایمنی در برابر آتشفشان یکی از اجزای مهم در سیستم ایمنی همواره مورد تاکید بوده است که در این مقاله به انواع مختلف پدیده های آتشفشانی پرداخته شده است.

به طور کلي تعداد تلفات آتشفشان‌ ها خيلي کمتر از حوادث طبيعي ديگر مانند آتش سوزی، زلزله، سونامي، سيل و امراض خطرناک واگيردار است. شرط اين که آتشفشان‌ ها حادثه زا باشند، آن است که فعاليت انفجاري داشته و فوران آن در مناطق مسکوني باشد. مهمترين عواملي که سبب مرگ و مير می‌شوند، عبارتند از: جريانهاي گدازه و جريانهاي گلي لاهار، پرتاب خاکستر و ابرهاي سوزان لازم است براي ایمنی در برابر آتشفشان ابتدا در مورد پديده‌هاي همراه آتشفشان يادآوري مختصری شود.

 

۲- پديده‌هاي همراه آتشفشان‌ها

۱-۲-  پدیده های ويرانگر آتشفشان ها

پديده‌های ويرانگر آتشفشان‌ ها قدرت تخريب زيادي دارند و عموماً خطرناکند، مانند هنگامی‌ که فوران ها در زير پوششي از آب دريا يا يخچال ها صورت گرفته باشد. اگر فوران در اعماق دريا صورت بگيرد، انفجار و مخصوصاً فرونشستن آب دريا که پس از آن صورت مي گيرد، باعث پيدايش امواج بسيار شديد سونامي می‌شود.

۲-۲- بهمن‌هاي سوزان

بهمن‌هاي سوزان فقط در نتيجه قوه ثقل بر روي توده اي از گدازه که قسمتي از آن جامد گرديده، به وجود می‌آيند. اگر گدازه ويسکوز که سطح آن جامد باشد و با فشار مواد مذاب زيرين از جا کنده شود و از دهانه لبريز و روي دامنه سرازير گردد، نيروي ثقل از يک طرف و خروج شديد گازهاي متراکم و محبوس از طرف ديگر، سبب تحرک بيشتر قطعات ريزشي و سوزان در شيب‌هاي تند دامنه آتشفشان می‌شود. لازم است ایمنی در برابر آتشفشان مورد بررسی قرار گیرد.

۳-۲- باران‌هاي ناشي از فوران

فوران آتشفشان هميشه بخار آب زيادی وارد اتمسفر می‌کند که با فوران خاکستر همراه است. خاکسترهاي ريز آتشفشاني که در هوا معلق هستند، مانع رسيدن نور خورشيد به سطح زمين مي گردند و در نتيجه سبب کاهش دما می‌شوند. لازم است ایمنی در برابر آتشفشان مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۲- کمان‌هاي نوراني

از پديده‌هاي ثانوي ديگر می‌توان کمان‌هاي نوراني را ذکر کرد که در هنگام انفجار شديد کوه وزوو مشاهده و حتي عکسبرداري شد و بسيار جالب و استثنايي بود. کمان‌هاي مزبور را بايد امواج صوتي دانست که بخش هاي متحدالمرکزي از انبساط و انقباض هوا در آن‌ها پديد آمده است، اين بخش ها باعث شکست نور می‌شوند.

۵-۲- شناخت زمین شناسي آتشفشان تحت مراقبت

در پيشگويي فوران‌ها، شناخت زمين شناسي دستگاه آتشفشان‌ امري اساسي است. با بررسي تاريخچه فوران‌هاي مختلف و تعیین سن دقيق يک آتشفشان می‌توان راجع به تعداد تقريبي فوران‌ها، نوع فعاليت و چگونگي تغییرات و تحولات، نظم و قاعده فوران‌ها و خواب آتشفشان آگاهي به دست آورد. لازم است ایمنی در برابر آتشفشان مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۲- بررسي ساختمان زمين شناسي آتشفشان

از قبل بايد مناطق گسلي و نحوۀ جريان آب در اطراف آتشفشان‌ تعیین شود. همچنين محل‌هايي که ممکن است لغزش‌هاي زمين جريان‌هايي از گل به وجود آورد، مدنظر باشد. در پيشگويي از خسارات رعايت موارد فوق امري الزامی‌است. بر اساس همين مطالعات زمين شناسي است که ايسلندي‌ها دقيقا وقوع فوران‌ها را پيشگويي کرده و به ندرت پیش‌بینی آن‌ها خلاف از آب در آمده است، زيرا آن‌ها مقدار و نحوۀ فوران‌هاي هر آتشفشان را مشخص کرده اند.

۷-۲- بررسي آبشناسي هيدرولوژي

امروزه در هر آتشفشان‌ علاوه بر مطالعات زمين شناسي، بررسی‌های آب شناسي نيز انجام می‌شود. مقدار باراني که در منطقه می‌بارد، مقدار آبي که نفوذ می‌کند. و بخشي که در روي آتشفشان به جريان می‌افتد، به دو دليل زير از اهميت زيادي برخوردارند:

اول آن که آب داغ و پر فشار در هنگام نفوذ در شکستگي‌ها و روزنه‌هاي آتشفشان به بخار تبديل شده و قدرت انفجاري زيادي پيدا می‌کند که خود فوق العاده خطرناک بوده و ممکن است همان طور که در مورد کوه سنت هلن ديده شد، پس از باز شدن مجراي آتشفشاني فوراني عظيم بروز نمايد.

دوم آن که آب‌هاي سطحي چندين مترمکعب خاکستر دانه ريز را در خود خيس نموده و بدين وسيله جرياني از گل يعني لاهار به وجود می‌آيد که لاهارهاي مشهور اندونزي از آن جمله اند. بر اثر همين جريان گل که در ۱۳ نوامبر ۱۹۸۵ در دامنه کوه آتشفشان نوادودل روئيز به جريان افتاد، شهر کلمبيايي آرمرو در زير آن مدفون شد. با بررسي‌هاي دقيق زمين شناسي می‌توان کليه اين خطرات را محدود کرد.

۸-۲- ايستگاه‌هاي مراقبت

براي پيشگويي يک فوران آتشفشاني، استقرار يک ايستگاه مراقبت در دامنه‌هاي آتشفشان‌ دومين شرط لازم است. به طور کلي، در حال حاضر، حداقل دستگاه‌هاي مشاهداتي قابل قبول که بايد براي مراقبت از يک آتشفشان مورد استفاده قرار گيرند، شامل تقريبا ۱۰ زلزله سنج و شبکه اي از انحراف سن چها مورد استفاده قرار گيرند، شامل تقريبا ۱۰ زلزله سنج و شبکه اي از انحراف سنج‌ها است که به نحو مناسب مستقر شده باشند. با چنان وسايل و به کمک چند متخصص وظيفه شناس و دقيق، امروزه می‌توان اطمينان يافت که در مقابل بيداري هر آتشفشان غافلگير نخواهيم شد.

آنچه که نسبت به آن احاطه کمتري داريم، پي شبيني حوادث محلي در هر بحران است، هنوز در تعين ساعت دقيق فوران، ماهيت آن، قدرت و ميزان فوران يا انفجار در مراحل بحران بسيار نامطمئن عمل می‌کنيم و انجام اين کار مستلزم پيشرفت‌هاي ديگري است. علاوه بر استقرار ابزار و مشاهداتي مدرن که به وسيله فرانسوي‌ها، آمريکايي‌ها، ژاپني‌ها يا ايسلندي‌ها به کار گرفته شده است، وسايل محاسباتي و ارتباط جمعي ديگري هم به آن اضافه کرده اند. نتايج ايستگاه‌ها به طور دائم در اختيار يک واحد مرکزي قرار می‌گيرد. محاسبات دائماً به دستگاه‌هاي کامپيوتري هر ايستگاه سپرده می‌شود و فرداي آن روز به کمک ماهواره‌ها تمام اطلاعات در اختيار آزمايشگاه‌هاي دور دست قرار می‌گيرد تا کارهاي نهايي روي آن انجام شود.

 

 

 

توجه: کارشناسان شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان (مشاور، ناظر و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی) با شمار تماس ۹۸۲۱۹۵۱۱۹۹۷۰+ داخلی ۱۰۵ یا ۱۲۵ همواره آماده پاسخگوئی به سوالات شما همراهان عزیز بویژه در زمینه ایمنی در برابر آتشفشان هستند. همچنین شما می‌توانید با ارائه نظرات سازنده خود در بخش نظرات و یا از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@atapars.com ما را در جهت ارتقاء سطح علمی مطالب یاری فرمائید. استفاده از این مطلب با ذکر نام شرکت فنی و مهندسی #آبادگستر_تاسیسات_ایرانیان و یا آدرس سایت www.atapars.com بلامانع است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    سید علی موسوی زاویه
    تاریخ انتشار:
    ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازگشت