مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol) ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران

بایگانی طبقه نهم ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی این شرکت به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده از سیستم اطفاء حریق اتوماتیک از نوع آیروسل با توجه به هزینه آن تصمیم گرفت.

مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol) بایگانی طبقه نهم ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران در مدت بیست روز کاری توسط کارشناسان این شرکت به اتمام رسیده است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    بهداد آهنگری
    تاریخ انتشار:
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بازگشت