دسته مد نظر خود را از منوی روبرو فیلتر نمائید:

Filters

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا

اطفا حریق باشگاه نفت تهرانسر
اشتراک‌گذاری :
Share
امتیاز:
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی پروژه اطفاء حریق باشگاه نفت تهرانسر شرکت ملی نفت ایران توسط پرسنل شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی تهران در مدت زمان یک ماه انجام شده است. در این پروژه نسبت…
ادامه مطلب
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol)
اشتراک‌گذاری :
Share
امتیاز:
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
بایگانی امور حقوقی ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد حقوقی آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده…
ادامه مطلب
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (Aerosol) ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران
اشتراک‌گذاری :
Share
امتیاز:
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
بایگانی طبقه نهم ساختمان مرکزی قدیم شرکت ملی نفت ایران جهت بایگانی اسناد آن شرکت استفاده می‌شود. پس از بررسی فضای مذکور و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان به کارفرما، کارفرمای محترم نسبت به استفاده از…
ادامه مطلب
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق کلبه‌‌‌‌ها و اردوگاه دانش‌آموزی مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی
اشتراک‌گذاری :
Share
2 دیدگاه
امتیاز:
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars)
مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی پروژه سیستم اعلام حریق شرکت نفت شامل کلبه‌‌‌‌ها و اردوگاه دانش‌آموزی مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی ساختمان شماره سی شرکت ملی نفت ایران توسط کارشناسان شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان  به انجام رسیده است.شایان ذکر است…
ادامه مطلب
فهرست