مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق کلبه‌‌‌‌ها و اردوگاه دانش‌آموزی مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی ساختمان شماره سی شرکت ملی نفت ایران

مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق کلبه‌‌‌‌ها و اردوگاه دانش‌آموزی مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی ساختمان شماره سی شرکت ملی نفت ایران توسط کارشناسان این شرکت به انجام رسیده است.
شایان ذکر است کلیه ساختمان‌های این مجموعه به سیستم اعلام حریق مجهز گردید. این پروژه در مدت زمان یک ماه توسط سه نفر پرسنل فنی این شرکت به انجام رسیده است. در این پروژه با توجه به فاصله زیاد ساختمان‌ها از یکدیگر با استفاده از دستگاه تلفن‌کننده نسبت به برقراری ارتباط مابین پنل کنترل مرکزی اعلام حریق ساختمان با مسئول واحد آتش‌نشانی مجموعه اقدام شده است.

Loading
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
    نام نویسنده:
    بهداد آهنگری
    تاریخ انتشار:
    05 فوریه 2018
بازگشت